6 of 9 procent btw, houd het simpel! 

Het wetsvoorstel om het lage btw-tarief te verhogen van 6 naar 9% per 1 januari 2019 is ingediend. Er is nu meer zekerheid over de overgangsperiode. 

Moment van levering/dienst 

U moet het btw-tarief toepassen zoals dat geldt op het moment dat u de goederen levert of u de dienst verricht. De factuurdatum en de besteldatum doen er niet toe. Er is een zogenaamde ‘goedkeuring’ gepubliceerd voor de overgangssituatie. Deze is nu ook opgenomen in de toelichting op het wetsvoorstel, waarvan wij aannemen dat dit door het parlement wordt aangenomen. U mag 6% btw factureren voor leveringen en diensten waar het lage btw-tarief voor geldt: 

  • als er voor 1 januari 2019 betaald is; 
  • bij leveringen of diensten die in 2019 of later worden verricht. 
Verhoging laag btw-tarief 1 januari 2019- overgangsregeling 
Dienst/levering in  Betaald in  Btw-% op factuur  Welk btw-tarief? 
2018  niet van belang  niet van belang  6% 
2019  2018  6% btw  6% 
2019  2019  6% btw  9% (factuur corrigeren) 
2019  2018  9% btw  9% 

Factureert u abusievelijk 9% btw, dan moet u die volledig afdragen. De regel is immers dat alle gefactureerde btw moet worden afgedragen! 

Niet zo simpel

De toezegging van de staatssecretaris lost niet alle overgangsproblemen op. Wanneer u in 2018 factureert, zou u de betalingsdatum moeten weten. Alleen als u er immers zeker van bent dat u de betaling nog ontvangt in 2018, kunt u zonder problemen 6% btw in rekening brengen. 

Houd het simpel

In veel gevallen lijkt ons de meest praktische werkwijze als volgt. Spreek met uw klant af dat deze nog in 2018 vooruitbetaalt en dat u na ontvangst van de betaling een factuur uitreikt met daarop vermeld 6% btw. Is dit te omslachtig, gaat het om een klein bedrag of wil uw klant niet meewerken: breng dan gewoon 9% btw in rekening voor de leveringen en diensten die u volgend jaar (2019) verricht. 

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies