Aankoop eigen woning, wat is er fiscaal aftrekbaar?

In de praktijk blijkt dat het bij de aankoop van een woning vaak onduidelijk is welke kosten er fiscaal aftrekbaar zijn. Nu het alweer bijna tijd is om de jaarlijkse belastingaangifte in te vullen, is deze vraag actueel. We zetten het op een rij.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

Niet aftrekbaar

De kosten van aankoop van de woning zelf zijn niet aftrekbaar. De koopsom, de overdrachtsbelasting, de kosten van een aankoopmakelaar en de notariskosten die betrekking hebben op de leveringsakte, kunnen dus in de belastingaangifte niet als aftrekpost worden opgevoerd.

Financieringskosten

Bij aankoop van een eigen woning zijn alleen de kosten van financiering van de aankoop aftrekbaar.

Eigen woning

Het is daarbij wel van belang dat de hypotheeklening fiscaal wordt aangemerkt als ‘eigenwoningschuld’. Dit is het deel van de hypotheek waarover men jaarlijks de betaalde rente mag aftrekken. Het moet dan gaan om een hypotheeklening die is aangegaan voor de aankoop, het onderhoud of de verbetering van de eigen woning. Als men dus een deel van de hypotheek gebruikt om bijvoorbeeld het huis in te richten, dan wordt dit deel van de hypotheeklening niet aangemerkt als eigenwoningschuld. Dit deel moet in box 3 als schuld worden aangegeven. De rente hierover is dan niet aftrekbaar.

Opsomming aftrekbare kosten:

  • De notariskosten die betrekking hebben op de hypotheekakte.
  • De bij het afsluiten van een hypotheek verschuldigde afsluitprovisie.
  • De advieskosten voor de financiering van de aankoop van de woning.
  • De kosten van de voor een financiering benodigde taxatie.

Nationale Hypotheek Garantie

Als men een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie heeft afgesloten, dan zijn ook de daarvoor verschuldigde kosten aftrekbaar.

Erfpachtcanon

Als de woning op erfpachtgrond staat, dan kan de erfpachtcanon in de belastingaangifte als aftrekpost worden opgevoerd.

Hoe zit het bij een nieuwbouwwoning?

Niet-aftrekbare bouwrente

Als uw cliënt een nieuwbouwwoning koopt, moet hij er rekening mee houden dat de aannemer bouwrente in rekening brengt. Voor zover de bouwrente betrekking heeft op de periode voor het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst, is deze niet aftrekbaar.

Aftrekbare bouwrente

Bouwrente die betrekking heeft op de periode na het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst, is wel fiscaal aftrekbaar.

Hoe zit het met boeterente?

Bij oversluiten hypotheek

Vaak moet er bij het oversluiten van een hypotheek aan de bank boeterente worden betaald. Deze boeterente kan in de aangifte inkomstenbelasting gewoon als aftrekpost worden opgevoerd.

Bij rentemiddeling

Om cliënten de mogelijkheid te geven om te profiteren van de huidige lage hypotheekrente, bieden banken rentemiddeling aan. Daarbij wordt de lopende rentevastperiode afgebroken en wordt er een nieuwe rentevastperiode afgesproken. Bij rentemiddeling wordt de verschuldigde boeterente als het ware uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat ook de boeterente bij rentemiddeling aftrekbaar is.

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies