Aftrek gemengde kosten omhoog

Met ingang van 2017 stijgt het aftrekpercentage voor zogeheten ‘gemengde’ kosten naar 80%. Wat betekent dit voor u als ondernemer?

Gemengde kosten

Er zijn bepaalde kosten die u als ondernemer niet geheel in aftrek mag brengen, omdat die zowel een zakelijk als een privékarakter hebben. Dit noemt men ‘gemengde’ kosten. Het gaat hierbij om:

  • voedsel, drank en genotsmiddelen;
  • representatie, waaronder relatiegeschenken en bedrijfsuitjes;
  • congressen, seminars, studiereizen, etc.

Keuze 2016

Als ondernemer heeft u de keuze tussen twee opties:

  1. Van alle gemengde kosten brengt u 26,5% niet in aftrek. Voor 73,5% van de kosten wordt aftrek wel toegestaan.
  2. U kiest voor het vaste bedrag van € 4.500,- als aftrekbeperking. Gemengde kosten boven dit bedrag komen volledig voor aftrek in aanmerking. Maakt u in 2016 meer dan € 16.981,- aan gemengde kosten, dan kunt u beter kiezen voor het vaste bedrag. Daaronder is het aftrekpercentage aantrekkelijker.

Aftrekpercentage 2017 verhoogd

Staatssecretaris Wiebes heeft onlangs bekendgemaakt dat met ingang van 2017 het aftrekpercentage omhoog gaat. Vanaf 2017 mag u als ondernemer 80% van uw gemengde kosten aftrekken. De reden hiervoor is dat de aftrek van de kosten van een (niet-zelfstandige) werkruimte in een huurwoning volgend jaar niet meer mogelijk is. Om dit voor ondernemers te compenseren, wordt nu het aftrekpercentage van de gemengde kosten verhoogd. Deze verhoging geldt niet voor BV’s.

De keuze voor het vaste bedrag van € 4.500,- is in 2017 dus pas aantrekkelijk vanaf € 22.500,- aan gemengde kosten. Daaronder is het aftrekpercentage van 80% aantrekkelijker.

Waarom is het belangrijk dit nu al te weten?

Deze wetswijziging zorgt ervoor dat gemengde kosten in 2017 voor een groter deel aftrekbaar zijn dan in 2016. Het kan dus aantrekkelijk zijn om dergelijke kosten nog even uit te stellen. Dit geldt overigens niet als u opteert voor het vaste aftrekbedrag van € 4.500,-. Dit blijft in 2017 namelijk gelijk.

 

Bron: Indicator Tips & Advies