Aftrek hypotheekrente voor inwoner van België

In bepaalde situaties kan een buitenlandse belastingplichtige in zijn Nederlandse belastingaangifte een aftrek claimen voor de hypotheekrente die hij betaalt voor zijn buitenlandse eigen woning. Wat heeft de Hoge Raad onlangs beslist?

Eigen woning in het buitenland

Aftrek hypotheekrente in Nederland?

Als u in het buitenland woont en inkomen uit Nederland heeft, kunt u in bepaalde situaties in uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting een aftrek claimen voor hypotheekrente die u betaalt voor uw buitenlandse eigen woning. Hoewel u dus niet in Nederland woont, kunt u dan dus toch gebruikmaken van deze regeling. Let op. U moet de woning als hoofdverblijf gebruiken en u mag niet in het woonland genoeg inkomen hebben om al een aftrek voor de rente te kunnen claimen.

Buitenlandse belastingplichtige

Minimaal 90% van wereldinkomen

Vanaf 2015 kunt u in Nederland hypotheekrenteaftrek claimen als u over minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting betaalt. Voorwaarde is dan wel dat u (of uw partner) in uw woonland geen aftrek kunt claimen.

Schumacker-arrest

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het Schumacker-arrest, dat eist dat het werkland rekening houdt met uw persoonlijke situatie als uw woonland dat niet kan omdat u daar niet genoeg inkomen verdient.

90%-criterium

DGA in België

Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld over een situatie van een inwoner van België die over 69% van zijn wereldinkomen in Nederland belasting betaalde. Deze DGA betaalde ongeveer € 99.000,- aan hypotheekrente in België. In zijn Belgische aangifte kon hij maar een aftrek claimen van € 7.935,-. Het inkomen waarover hij in België belasting betaalde, was lager dan het bedrag van de betaalde hypotheekrente.

Renteaftrek in België

De Hoge Raad oordeelde dat de DGA voldoende inkomsten genoot in België en dat België daarom rekening kon houden met de hypotheekrenteaftrek. Dat de aftrek in Nederland hoger is dan de aftrek in België, volgt uit het verschil in fiscale wetgeving en is niet het gevolg van het werken in Nederland. Wat daarbij ook meespeelde, is dat de DGA had verklaard dat de hypotheekaftrek in België niet hoger zou zijn geweest als hij 100% van zijn inkomen in België had verdiend. Dat de betaalde rente meer was dan het inkomen dat in België werd belast, maakte dus eigenlijk niet uit.

Het woord is aan het Europese Hof

Hoewel de casus waarover de Hoge Raad nu heeft beslist in 2009 speelde, is deze ook nu zeer relevant. De vraag is namelijk of Nederland wel een 90%-eis mag stellen en niet ook in andere gevallen waarin het woonland geen rekening kan houden met de aftrekposten, dat zou moeten doen. Bijvoorbeeld als u in België woont en 50% van uw inkomen in Nederland verdient en 50% in Duitsland. Deze zaak ligt nog bij het Europese Hof.

Conclusie

Vooralsnog kunt u als niet-inwoner van Nederland in ieder geval in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek (en andere aftrekposten) als u over minimaal 90% van uw inkomen in Nederland belasting betaalt. Als u niet aan de 90%-eis voldoet, kan het verstandig zijn toch naar uw situatie te laten kijken door een adviseur om zeker te weten dat u geen aftrekposten misloopt.

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies