Als u het wettelijk minimumloon betaalt in 2017

WML 2017 is 0,936% hoger. Zoals u wellicht weet zijn er twee wettelijke verhogingen van het wettelijk minimumloon per jaar. De WML is wederom aangepast en wel per 1-1-2017. Maar er is nog iets heel belangrijks te melden, vooral als het gaat om kosten die u op het loon van uw werknemer wilt verhalen.

Nieuw en belangrijk vanaf 2017

Heeft u een werknemer met het WML (voor een werknemer van 23 jaar of ouder per 1 januari 2017 € 1.551,60 per maand), dan mag u vanaf 2017 geen bedragen meer in mindering brengen op het loon dat u uitbetaalt.

Verkeersboete als voorbeeld

Stel, uw werknemer loopt tegen een verkeersboete aan, maar de rekening daarvan komt op uw naam binnen. Tot 2017 mag u deze boete direct aftrekken van het te betalen loon, maar vanaf 2017 mag dat dus niet meer!

Hoe dan wel?

Wilt u die boete verhalen op uw werknemer, dan moet u hem vanaf 2017 een nota hiervan sturen met het verzoek die vordering aan u over te maken.

Uiteraard ook uitzonderingen

Bepaalde bedragen zijn uitgezonderd van dit inhoudingsverbod.

Zorgverzekeringskosten

Bijvoorbeeld de kosten van een zorgverzekering tot € 1.285,- op jaarbasis (2017) mag u wel inhouden.

Huisvestingskosten

Ook de kosten van huisvesting, voor zover deze niet meer dan 25% van het voor de werknemer geldende minimumloon bedragen, mag u inhouden.

Het moet daarbij gaan om verhuur door een goedgekeurde verhuurder aan werknemers die in Nederland wonen, zoals bijvoorbeeld woningbouwcoöperaties. Daarnaast zijn er nog extra mogelijkheden voor werknemers die uitsluitend in een beschutte omgeving kunnen werken.

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies