Uw auto is in 2017 vijf jaar oud?

Als uw auto van de zaak in 2017 vijf jaar oud wordt, kan dit gevolgen hebben voor de bijtelling. Wanneer is dat, wat kost dat en is hier iets aan te doen? Is het bijvoorbeeld een optie om de auto alsnog naar privé te halen? 

Als u in een auto van de zaak rijdt, heeft u met de bekende bijtelling te maken. Die is afhankelijk van de datum van tenaamstelling, de catalogusprijs en de CO2 -uitstoot. De bijtelling geldt in beginsel voor vijf jaar, maar er zijn uitzonderingen.

Tenaamstelling voor 1 juli 2012

Is de auto uiterlijk op 30 juni 2012 tenaamgesteld, dan geldt het dan geldende bijtellingspercentage tot het moment dat u de auto verkoopt. De termijn van vijf jaar is dus niet van toepassing. De eventuele lage bijtelling blijft gelden tot de tenaamstelling van de auto wijzigt. Wijzigt deze, maar blijft de bestuurder gelijk, dan blijft de oude bijtelling.

Eerste tenaamstelling vanaf 1 juli 2012

Voor auto’s met een eerste tenaamstelling vanaf 1 juli 2012, geldt het bijtellingspercentage voor vijf jaar. Na afloop van die periode moet u opnieuw kijken welke bijtelling voor uw auto geldt, dus 22% voor 2017, tenzij de auto volledig elektrisch is. Die bijtelling geldt dan ook weer voor vijf jaar, gunstig dus als u voorheen in 25% bijtelling zat. De periode van vijf jaar start op de eerste dag van de maand die volgt op de tenaamstelling. Is uw auto op 7 september 2012 tenaamgesteld, dan betaalt u dus vanaf 1 oktober 2017 de hoge bijtelling.

Tweede tenaamstelling vanaf 1 juli 2012

Is uw auto op 1 juli 2012 of later voor de tweede of volgende keer tenaamgesteld, maar ligt de datum van de eerste tenaamstelling voor 1 juli 2012? Dan geldt het per 30 juni 2012 geldende percentage nog maximaal vijf jaar. Deze periode van vijf jaar gaat in op 1 juli 2012, ongeacht de datum van werkelijke tenaamstelling. Het percentage dat geldt op 30 juni 2012 mag u dus gebruiken tot uiterlijk 1 juli 2017.

CO2-uitstoot maximaal 50 gr./km

Voor auto’s met een CO2 -uitstoot van 0 t/m 50 gram per kilometer geldt dat wanneer de datum van de eerste tenaamstelling vóór 1 januari 2012 ligt, het bijtellingspercentage 0% bedraagt tot 1 januari 2017. Daarna hangt het er dus vanaf of uw auto volledig elektrisch is of niet. Voor volledig elektrische auto’s betaalt u vanaf 1 januari 2017 4% bijtelling, voor alle andere auto’s 22%. Ligt de datum van de eerste tenaamstelling tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2014, dan is het percentage aan bijtelling 0% gedurende vijf jaar. Op de laatste dag van de termijn van vijf  jaar stelt u de bijtelling opnieuw vast op basis van het percentage dat dan geldt. Valt deze datum in 2017, dan is dit dus 4% respectievelijk 22%. De bijtelling en de termijn van vijf jaar zijn gekoppeld aan het kentekenbewijs. Ze blijven dus gelden als de auto van eigenaar wisselt.

Naar privé halen?

Staat uw auto op de zaak, dan mag u deze alleen naar privé halen bij bijzondere omstandigheden. Een wetswijziging kan zo’n omstandigheid zijn, maar dat is nu niet aan de orde. De wetgeving inzake het wijzigen van het percentage aan bijtelling was immers ook in 2012 al bekend, al was toen nog niet duidelijk welke percentages er in 2017 zouden gelden. Toch kan dit naar onze mening geen reden zijn om er nu voor te kiezen uw auto als privé aan te merken, als u deze de afgelopen jaren als zakelijk heeft bestempeld. In het uiterste geval kunt u wel een andere auto kopen en deze wel als privé aanmerken.

 

Bron: indicator tips & advies