Belastingcontrole via creditcardbestedingen

Controleproject

De Belastingdienst heeft een controleproject waarbij alle transacties met buitenlandse debet- en creditkaarten in Nederland gedurende drie jaar worden onderzocht. De fiscus heeft de beschikking over slimme automatisering en zet deze in bij zijn controleprojecten. Nu zijn circa 1.000 kaarten geselecteerd. De verwachting van de fiscus is dat op termijn 75% van de kaarthouders kan worden geïdentificeerd.

Zwart vermogen?

Een aantal mogelijke zwartspaarders is door de Belastingdienst aangeschreven met de vraag of ze vermogen hebben in het buitenland en of ze dit hebben verzwegen. Ook doet de FIOD onderzoek naar Nederlanders die vermogen in het buitenland niet hebben opgegeven. Zij worden verdacht van belastingfraude en witwassen.

Navorderingstermijn

Als de Belastingdienst achteraf constateert dat iemand (in het verleden) over buitenlandse spaartegoeden geen belasting heeft betaald in Nederland, zal deze een navorderingsaanslag opleggen met een terugwerkende kracht van maximaal 12 jaar.

Inkeren?

Belastingplichtigen met verzwegen inkomsten en/of (buitenlands) vermogen kunnen de ‘inkeerregeling’ gebruiken. Via deze weg kan men tegen een lagere boete tot nu toe niet gemeld inkomen of vermogen bij de fiscus aangeven. De boete bij inkeer is sinds 1 juli 2015 60% van de ontdoken belasting. Als de fiscus zelf ontdekt dat men verzwegen inkomen of vermogen heeft, kan de boete oplopen tot 300%.

 

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies