Belastingvrije schenking € 100.000,- keert terug

Tussen 1 oktober 2013 en 31 december 2014 kon iedereen een schenking van maximaal € 100.000,- belastingvrij ontvangen, mits deze werd gebruikt voor de eigen woning. In 2017 keert de regeling in gewijzigde vorm terug. Hoe dan?

Huidige regeling

Gewoonlijk is elke niet-vrijgestelde schenking belast met 10 tot maximaal 40% schenkbelasting, afhankelijk van de hoogte van de schenking en de familierelatie tussen schenker en ontvanger.

Op 1 oktober 2013 werd de bestaande vrijstelling van ruim € 51.000,- voor schenkingen ten behoeve van een eigen woning tijdelijk verhoogd tot € 100.000,-, ongeacht de familierelatie en de leeftijd van de ontvanger. Deze regeling is eind 2014 aan haar eigen succes ten onder gegaan. Voor 2015 en 2016 gold weer de oude vrijstelling (thans € 53.016,-), maar alleen voor schenkingen aan eigen kinderen van 18 t/m 39 jaar. Maar dat gaat veranderen. Lees verder!

Vanaf 2017 ruimere mogelijkheid

Verruiming

Vanaf 2017 wordt de vrijstelling in de schenkbelasting ten aanzien van de eigen woning weer verruimd. De verruiming betreft schenkingen die bestemd zijn om te worden aangewend voor de aankoop of verbouwing van een woning of die bedoeld zijn om een bestaande hypotheek af te lossen. De vrijstelling gaat € 100.000,- bedragen en wordt vanaf 2017 structureel, dus niet tijdelijk. Bovendien kan de vrijstelling in drie opeenvolgende jaren worden benut. Daarnaast vervalt de eis dat het een schenking moet zijn tussen ouder en kind. Is in het verleden al gebruikgemaakt van de verhoogde vrijstelling voor een schenking ten behoeve van de eigen woning, dan mag nog voor het resterende deel belastingvrij worden geschonken.

18 en 40 jaar

De ontvanger moet wel tussen 18 en 40 jaar oud zijn. Dat is helaas een beperking ten opzichte van de tijdelijke regeling 2013/2014.

Schenking aan kinderen

De maatregel maakt het nog aantrekkelijker om uw kinderen tussen 18 en 40 jaar tijdens uw leven een schenking te doen. In de toekomst bespaart uw kind hierdoor 10 tot 20% erfbelasting.

Banken zijn tegenwoordig een stuk minder makkelijk met het verstrekken van een hypotheek, zeker als het gaat om jongeren die onvoldoende zekerheid kunnen bieden. Maar een eigen woning wordt wellicht mogelijk als een deel van de koopsom wordt betaald met uw schenking. Let op. We hebben het hier over besparing van erf- en schenkbelasting.

Voordelig?

Het kan ook voordelig zijn om uw kinderen een rentedragende lening te verstrekken, want dan kunnen ze de rente aftrekken en inkomstenbelasting besparen. Wat voordeliger is, is een stukje maatwerk voor uw belastingadviseur.

Spaarrente

Voor schenker interessant?

De regeling is ook voor de schenker interessant! De rente op spaarrekeningen is nu immers erg laag. Maar de fiscus gaat uit van een rendement van 4% dat tegen 30% wordt belast. Uw vermogen neemt door de schenking af, dus u bespaart jaarlijks de heffing in box 3 voor zover deze hoger ligt dan uw rendement.

Daarentegen wordt er bij de ontvanger niets belast, omdat de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van of aflossing op een eigen woning. De heffing in box 3 in 2017 wordt bovendien herzien en stijgt behoorlijk indien u over een flink vermogen beschikt. Vermogens boven € 1 miljoen worden naar verwachting zelfs belast tegen een verondersteld rendement van 5,5%.

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies