Bent u met één klant voor langere tijd fiscaal wel zzp’er?

Stel, u verricht als zzp’er voor langere tijd arbeid voor een vaste opdrachtgever. U ontvangt hierbij een auto van de zaak van die afnemer. “Is dit fiscaal gezien veilig?”

Eén klant voor langere tijd?

Een ondernemer was onlangs gestart zonder personeel. Hij had al meteen een klant voor langere tijd. De ondernemer kreeg van zijn klant een auto ter beschikking gesteld voor de te verrijden kilometers. “Kan dat fiscaal allemaal wel”?

Basisregels

Dienstverband?

Wanneer u als zzp’er voor verschillende opdrachtgevers werkt op basis van een overeenkomst van opdracht, is er meestal geen sprake van een dienstverband. Toch moet u waakzaam zijn, u loopt namelijk het risico dat de verhouding tussen u en uw werkgever toch wordt gezien als een dienstverband.

Wanneer bent u  een echte werknemer?

Van een echt dienstverband is sprake wanneer naast elkaar aan de volgende eisen wordt voldaan:

  • U verricht persoonlijk arbeid. U doet het werk zelf en kunt niet zomaar iemand anders sturen.
  • U staat onder werkgeversgezag. De opdrachtgever (uw klant dus) heeft niet alleen inspraak in het gewenste eindresultaat, maar ook inspraak in de manier waarop u de werkzaamheden verricht (werktijden, volgorde, snelheid, vakantiedagen, overwerk, etc.).
  • U ontvangt loon. Dit is heel ruim, want elke betaling valt hieronder.

Fictieve werknemer misschien?

En dan nog kan het misgaan

Mocht u nou niet voldoen aan het bovenstaande en dus niet kwalificeren als werknemer, dan kan het evengoed nog zijn dat uw relatie met de opdrachtgever wordt aangemerkt als een zgn. fictief dienstverband.

Meest voorkomende variant

De meest voorkomende variant is het fictief dienstverband als een gelijkgestelde. Van een fictief dienstverband als gelijkgestelde is sprake als u minimaal een maand, doorgaans op twee dagen per week werkt voor een opdrachtgever (het aantal uren is daarbij niet van belang) tegen een bruto-inkomen dat doorgaans 2/5 deel bedraagt van het wettelijk minimum(jeugd)loon. De gelijkgesteldenregeling is niet van toepassing wanneer u als zzp’er fiscaal als ondernemer wordt aangemerkt of wanneer u met uw opdrachtgever voor de eerste betaling uitdrukkelijk afspreekt dat de gelijkgesteldenregeling niet wordt toegepast.

Is de conclusie uit het vorenstaande dat u als zzp’er fiscaal werknemer bent (echt of fictief), dan moet uw opdrachtgever (en dus uw klant) loonheffingen inhouden en afdragen.

Auto van de zaak van uw klant?

Een auto is meestal een sterke aanwijzing dat de werkzaamheden persoonlijk moeten gebeuren door de zzp’er die deze auto ter beschikking krijgt.

De argumenten waarom u geen fiscale werknemer bent, moeten dan dus nóg beter zijn. Heeft u onvoldoende argumenten daarvoor, dan is de bijtelling van de auto belast als loon.

Werkzaamheden als ondernemer?

Krijgt u dus een auto van uw klant voor uw werkzaamheden, dan behoort het privévoordeel van de auto tot de omzet die u met de opdracht behaalt. Zorg dat u niet alleen over het factuurbedrag in geld, maar (voor zover u onder de btw valt) ook over de auto btw in rekening brengt en afdraagt.

 

Indicator Tips & Advies