Boete bij inkeren gaat omhoog!

Panama Papers

Inspelend op het rumoer rondom de Panama Papers, heeft staatssecretaris Wiebes de boete die wordt opgelegd bij het ‘vrijwillig melden’ van buitenlands vermogen per 1 juli a.s. verhoogd van 60 naar 120%. Komt de Belastingdienst zelf verzwegen buitenlands vermogen op het spoor, dan kan de boete maar liefst 300% bedragen.