Btw-teruggaaf verrekenen met te betalen btw/loonheffing?

Als u btw terugkrijgt en het volgende tijdvak weer moet betalen, wilt u die wellicht graag verrekenen. Dat kan, zelfs met af te dragen loonheffing, maar u moet zich wel houden aan de voorwaarden. Wat betekent dat?

Vervelend euvel

Niets is zo vervelend als btw af te moeten dragen, terwijl u nog op een teruggave uit een vorig tijdvak zit te wachten. Er is gelukkig een mogelijkheid om dit onderling te verrekenen, maar dan moet u het wel goed doen. Welke regels moet u daarbij in acht nemen?

Uitstel vragen

Voor wat betreft de btw die u in een bepaald tijdvak moet afdragen, kunt u om uitstel van betaling verzoeken. Dit kan, als u met betrekking tot dat tijdvak, of een tijdvak dat is geëindigd voor of tegelijk met dat tijdvak, nog een teruggaaf van btw in het verschiet heeft. Voor tijdvakken op het eind van het jaar geldt een specifieke, nog wat langere termijn. Er gelden wel voorwaarden.

Voorwaarden

U moet een schriftelijk verzoek indienen bij het kantoor van uw inspecteur. Dit verzoek moet u niet later doen dan de aangifte waarvoor u om uitstel verzoekt. Die aangifte moet u ook tijdig hebben gedaan, anders is uw verzoek zinloos. Ten slotte moet u de fiscus machtigen om de terug te betalen belasting te verrekenen met de te betalen belasting. Voldoet u aan deze voorwaarden, dan is de inspecteur wettelijk verplicht u uitstel van betaling te verlenen en kan hij dit dus niet weigeren.

Verrekenen met te betalen loonheffing

Behalve uitstel van betaling voor te betalen btw, kunt u terug te krijgen btw ook (laten) verrekenen met af te dragen loonheffing. Het aangiftetijdvak van uw aangifte loonheffingen en dat van de btw-aangifte waarvoor u de teruggaaf krijgt, moeten dan in dezelfde maand eindigen. Als het aangiftetijdvak van de btw-aangifte eindigt op 31 december, mag u ook nog verrekenen met de 12 vierwekenaangifte loonheffingen.

Verzoek indienen

Loonheffing verrekenen kan alleen via invulling van het formulier ‘Verzoek loonheffingen verrekening met teruggaaf btw’. Dit formulier vindt u op de site van de Belastingdienst.

Geen eigen rechter spelen …

Dat de voorwaarden niet slechts formaliteiten zijn, merkte onlangs een ondernemer op een minder prettige wijze. De man had nog btw tegoed en verrekende dit eigenhandig met de te betalen btw over het tijdvak. Hij stelde de inspecteur wel in kennis en gaf daarbij aan dat er tevens kosten en rente in rekening waren gebracht, die hij ook maar even op eigen houtje had verrekend. De inspecteur legde een naheffing op, omdat de verschuldigde btw nu eenmaal niet was betaald, inclusief verzuimboete. Aanvechten voor de rechter mocht niet baten, zelfs de boete bleef in stand. Eigen rechter spelen kon dus niet op goedkeuring van de rechter rekenen.

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies