Correctie privégebruik auto in laatste btw-aangifte 2017

In de laatste btw-aangifte van het jaar moet btw worden aangegeven voor het privégebruik van een auto van de zaak door u als DGA of door een werknemer. Hoe moet deze btw worden berekend? Welke factoren spelen daarbij een rol?

Btw bij aanschaf in aftrek gebracht

Ervan uitgaande dat bij aanschaf van de auto de btw in aftrek is gebracht en er geen eigen bijdrage wordt betaald voor het privégebruik, kan de btw-correctie plaatsvinden op twee manieren.

Kilometeradministratie

Als er een kilometeradministratie aanwezig is, dan vormt deze de basis voor de berekening. In dat geval tellen de gereden woon-werkkilometers mee als privékilometers en is de berekening als volgt weer te geven: 21% x (privékilometers / totaalaantal kilometers) x gemaakte uitgaven (1/5 deel aankoopbedrag in eerste vijf jaar + gebruik- en onderhoudskosten).

Geen kilometeradministratie

Als er geen kilometeradministratie is bijgehouden, is de berekening van de btw-correctie mede afhankelijk van het moment waarop de auto in gebruik is genomen. Normaal gesproken wordt de correctie gesteld op 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) van de auto van de zaak. Na het verstrijken van vier jaar na het jaar van ingebruikname van de auto wordt het percentage aangepast naar 1,5% van de catalogusprijs van de auto. Vooral als er maar weinig privékilometers ten opzichte van het totaalaantal kilometers worden gemaakt, is het bijhouden van de kilometers voordeliger dan de forfaitaire correctie.

Waar in de btw-aangifte?

Deze btw-correctie moet worden aangegeven bij vraag 1d van de laatste btw-aangifte van 2017.

Btw bij aanschaf niet in aftrek gebracht

Ook als er bij aanschaf van de auto geen btw in aftrek is gebracht (margeauto) en de betaalde btw op onderhoud en gebruik wel in aftrek is gebracht, zijn er twee berekeningen mogelijk.

Kilometeradministratie

Als er een kilometeradministratie is bijgehouden, dan wordt de btw-correctie vanwege het privégebruik gesteld op de uitkomst van de volgende som: privékilometers / totaalaantal kilometers x in aftrek gebrachte btw op onderhoud en gebruik. Deze correctie wordt verwerkt bij vraag 5b van de laatste btw-aangifte.

Geen kilometeradministratie

Als er geen kilometeradministratie is, wordt de btw-correctie gesteld op 1,5% van de catalogusprijs van de auto (inclusief btw en bpm). Deze correctie moet worden aangegeven bij vraag 1d van de btw-aangifte.

Uitspraak Hoge Raad

Werkelijk privégebruik

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat als er geen sluitende kilometeradministratie is, er niet per definitie teruggevallen moet worden op de forfaitaire regeling. Uitgangspunt volgens de Hoge Raad is dat de omvang van het privégebruik (per auto) met inachtneming van alle omstandigheden in redelijkheid aannemelijk moet worden gemaakt.

Wanneer is dit van belang?

Het arrest van de Hoge Raad is met name van belang voor de situatie waarin er sprake is van een ambulante functie (zoals het rijden van storingsdiensten), bij een verbod op privégebruik en als de forfaitaire btw-correctie hoger uitvalt dan de in een jaar in aftrek gebrachte btw.

 

Bron: Indicator Tips & Advies