Dan maken we die kas toch zelf kloppend …”

Waar veel met cash wordt gewerkt, ontstaan ook wel eens kasverschillen. Op zich geen probleem, tenzij u ‘creatief gaat boekhouden’. Tegen welke gevaren loopt u dan aan en hoe stelde de rechter zich onlangs op?

Horeca en cash hand in hand

Hoewel pintransacties niet meer zijn weg te denken, wordt er vooral in de horeca nog veel met cash gewerkt. Dat daarbij wel eens kasverschillen ontstaan, is begrijpelijk. Dat neemt niet weg dat u er alles aan moet doen om die binnen de perken te houden, anders loopt u forse risico’s. Zoals onlangs een ondernemer pijnlijk ervaarde. Wat speelde er en wat kunnen we daarvan leren?

Plussen en minnen in de snackbar …

De ondernemer exploiteerde met zijn vrouw een snackbar, eetcafé en cateringbedrijf. De dagelijkse omzet en het kasgeld werden keurig bijgehouden en wekelijks gesaldeerd. Desondanks ontstonden er regelmatig grote kasverschillen, zowel positief als negatief. Bij een controle stelde de inspecteur zich op het standpunt dat de overschotten belast moesten worden als omzet. De tekorten werden als privéonttrekkingen aangemerkt en dus niet als kosten. Over een periode van vier jaar ging het om ruim € 45.000,- aan verschillen. De correctie was navenant en dus stapte de ondernmer naar de rechte.

Rechter wil bewijs zien

Voor de rechter kon de ondernemer aantonen dat een deel van de overschotten veroorzaakt was door tijdverschillen in de boekingen. Voor zover de ondernemer dit hard kon maken, werden deze bedragen niet als belaste omzet aangemerkt. De ondernemer voerde ook aan dat een deel van de tekorten werd veroorzaakt door abusievelijk niet geboekte betalingen en door diefstal door het personeel. Daarvoor werd echter geen enkele argumentatie aangevoerd en dus werd dit aspect van tafel geveegd. Per saldo werden de kasoverschotten niet als omzet aangemerkt, maar de tekorten ook niet als kosten. Het kostte de ondernemer een naheffing over zo’n € 35.000,-!

Geen discussie over kleine correcties

Relatief gezien?

Uit de uitspraak blijkt ook dat de echte discussie pas ontstaat op het moment dat er grotere bedragen in beeld komen. Als zowel tekorten als overschotten zich voordoen én het om relatief kleine bedragen gaat, zal de fiscus niet snel moeilijk doen. Men kent de horecabranche immers echt wel en men weet ook dat er, zeker op drukke momenten, niet altijd direct geboekt wordt.

Verklaarbaar

Zijn verschillen bovendien logisch te verklaren, dan heeft u weinig te vrezen. Uiteraard werkt een kloppende kas altijd in uw voordeel, hoewel een kwaadwillende ook best daarmee kan sjoemelen. Als het echter om tienduizenden euro’s op jaarbasis gaat zoals bij de ondernemer in bovengenoemde zaak, vraagt men natuurlijk om moeilijkheden.

Tip. Zorg dus ook voor aantoonbare kascontroles (kloppen kassaldo en kasboeksaldo?).

Wat kunt ú hiermee?

Uit de uitspraak blijkt dat het van belang is dat u oorzaken voor kasverschillen direct vastlegt.

En bij diefstal?

Het was voor de ondernemer beter geweest als ook bewijs in de vorm van aangifte bij de politie en incassomaatregelen bij de stukken hadden gezeten, zoals de inspecteur bepleitte. Houd verder in uw achterhoofd dat de fiscus schier oneindig veel mogelijkheden heeft tot controle, zeker in het huidige digitale tijdperk. Niet alleen bij u, maar bijvoorbeeld ook via uw leveranciers.

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies