Het DGA-pensioen verdwijnt

Het ‘pensioen in eigen beheer’ kan vanaf begin 2017 niet meer verder opgebouwd worden. Er is een fiscale bonus als u besluit tot afkoop. Welke stappen zet u?

31 maart 2017

In veel BV’s was de pensioenopbouw al stopgezet, omdat dit steeds minder aantrekkelijk werd. Voor zover de opbouw nog niet is stopgezet, verplicht nieuwe wetgeving u om dit te regelen, uiterlijk op 31 maart 2017. Daar is ook een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders voor nodig en aanpassing van pensioenbrieven.

Afstempelen?

De tweede stap is dat de pensioenverplichtingen die de BV is aangegaan ‘afgestempeld’ mogen worden. Dat mag zonder fiscale gevolgen tot de zogenaamde ‘fiscale waarde’. Het voordeel is dat de vermogenspositie van de BV verbetert (in veel gevallen zijn de pensioenverplichtingen een molensteen voor de BV). Let op 1. Als een (ex-)partner recht heeft op een deel van die pensioenrechten, moet deze akkoord gaan met het afstempelen. Let op 2. Vaak zal de partner compensatie eisen. Let op 3. Wordt er niet gecompenseerd, dan zou dat zelfs schenkbelasting kunnen kosten (niet bij een algehele gemeenschap van goederen).

Afkoop met belastingkorting?

Wat te doen met de resterende pensioenrechten? U kunt die in de BV laten (bevriezen), naar een verzekeraar schuiven (omzetten) of belast laten uitbetalen (afkopen). De overheid hoopt dat velen afkopen. Daarom komt er een belastingkorting. Afkoop in 2017, 2018 en 2019: respectievelijk 34,5%, 25% en 19,5% korting. Deze korting wordt berekend over maximaal de fiscale waarde van de pensioenrechten eind 2015. Of afkoop aantrekkelijk is, hangt van heel veel factoren af. In de allereerste plaats of de BV genoeg financiële middelen heeft de afkoopsom van het pensioen te betalen. We raden u dringend aan dit met uw belasting- of pensioenadviseur of financieel planner te bespreken.

Belangen van de partner

Voor veel adviseurs is dit een lastige kwestie. De belangen van de (ex-)partner lopen soms niet gelijk met die van de DGA en zijn BV. Toch is het zaak dat de partner goed wordt voorgelicht en dat daar bewijs van is. Wordt dat niet gedaan, dan is het een sluimerende vulkaan die op een later moment kan uitbarsten (bijvoorbeeld bij een onverhoopte echtscheiding).

 

 

Bron: Indicator tips & advies