‘Foute’ voorbeeldovereenkomsten?

Er is opnieuw ophef ontstaan over de overgang van de VAR naar de Wet DBA. Nu weer vanwege fouten in de goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten.

Onvolledig getoetst

Naar nu blijkt, zijn de voorbeeldovereenkomsten op de site van de Belastingdienst alleen beoordeeld op de vraag ‘wel of niet loonheffing inhouden’. Blijkbaar staan in sommige goedgekeurde overeenkomsten bepalingen die in strijd zijn met de Wet DBA.

Om welke ‘foute’ bepalingen gaat het?

In de goedgekeurde individuele overeenkomsten gaat het met name over het vrijwaren van de opdrachtgever voor niet-betaalde belasting en/of premies sociale verzekeringen en/of andere bedragen. Dit mag alleen voor de loonheffingen!

Niet alles afwentelen

Het verhalen op de opdrachtnemer mag niet voor wat betreft de premies voor de werknemersverzekeringen en premie Zvw. Verhaal is wel toegestaan voor zover het gaat om de loonheffing. Een bepaling waarin staat dat de opdrachtgever álle lasten en kosten kan verhalen, is wettelijk niet toegestaan en dus ongeldig.

Verschillende verschijningsvormen

Deze ‘foute’ bepalingen komen in verschillende formuleringen voor, meer of minder vérgaand fout. Ook in de door de brancheorganisaties voorgelegde modelovereenkomsten komt dit soort bepalingen voor.

Beetje dom!

Volgens staatssecretaris Wiebes van Financiën gaat het om ‘fiscaal niet-relevante bepalingen’ die wel ‘onzorgvuldig’ zijn geformuleerd. Hier is niet op beoordeeld. Daar heeft hij een ‘beetje spijt’ van, zo verklaarde hij in de Tweede Kamer. Wiebes heeft nu een nieuwe beoordeling toegezegd die gereed moet zijn in het vierde kwartaal (!). Alle niet-fiscale bepalingen die evident fout zijn, worden, voor zover mogelijk (!), al eerder gecorrigeerd.

En nu?

Heeft u als opdrachtgever of opdrachtnemer al gebruikgemaakt van een ‘verdachte’ overeenkomst? Dan bent u daaraan beiden gebonden en moet er dus opnieuw onderhandeld worden. Wij adviseren om te wachten totdat het herstel van evidente fouten óf de nieuwe beoordeling door de Belastingdienst een feit is.

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies