Ga niet te snel akkoord met een informatiebeschikking

Als de inspecteur in uw administratie te weinig gegevens vindt om u een correcte aanslag op te leggen, kan hij u een informatiebeschikking sturen. Dat levert voor u een groot risico op, dus kunt u dit beter voorkomen. Waarom?

Waar gaat het om?

Als ondernemer bent u verplicht een administratie bij te houden. Gek genoeg staat er nergens wat we hier precies onder moeten verstaan. Dit is ook wel weer begrijpelijk, want de administratie van Philips zal er anders uitzien dan die van de hakkenbar op de hoek. Belastingplichtigen en fiscus kruisen regelmatig de degens over de omvang van de administratieve verplichtingen. Daarbij beschikt de inspecteur over een machtig wapen, de zogenaamde informatiebeschikking. Die is niet zonder gevaar. Daarom is het maar goed dat deze niet ‘zomaar’ kan worden opgelegd. Wat zijn de regels precies?

Gevaar van een informatiebeschikking

Als de inspecteur u een informatiebeschikking oplegt, zal hij u hierin vragen om gegevens die hij niet in uw administratie heeft aangetroffen. Als een informatiebeschikking is opgelegd, moet u de gevraagde gegevens ophoesten. Doet u dat niet, dan kan de inspecteur de bewijslast omdraaien, zoals het zo mooi heet. Hij zal dan een aanslag opleggen die er meestal niet om liegt, waarna u maar moet aantonen dat deze te hoog is. Zonder de gevraagde gegevens is dit natuurlijk erg moeilijk. Een informatiebeschikking levert dan ook het gevaar op dat deze gevolgd wordt door een forse aanslag, en die voorkomt u natuurlijk liever.

Informatiebeschikking aanvechten

Als uw administratie te beperkt is of u heeft bepaalde gegevens niet bewaard, kan de inspecteur de benodigde gegevens dus van u opeisen. Dit was bij een collega van u ook het geval. De man had onder andere geen kasboek bijgehouden en de gegevens in zijn smartphone gewist. Dat liep uit op een rechtszaak. Lees verder wat er gebeurde.

De rechter

Uit de uitspraak blijkt dat de inspecteur weliswaar alles van u kan eisen, maar dat hij hierin ook te ver kan gaan. Bijvoorbeeld door bij het opvragen van gegevens geen rekening te houden met de omvang van uw bedrijf en omzet. Bij een klein bedrijf worden minder vergaande eisen gesteld.

Meteen actie

In die gevallen hoeft u met de informatiebeschikking niet akkoord te gaan en kunt u deze via bezwaar en beroep aanvechten. Doe dit ook als u vindt dat de inspecteur ten onrechte om allerlei niet ter zake doende gegevens verzoekt. Wacht niet tot de inspecteur de bewijslast omdraait en u een torenhoge aanslag oplegt, want dan bent u vaak te laat. U moet dan immers bewijzen dat de aanslag te hoog is en dat is niet eenvoudig.

Rechter geeft uw collega gelijk

De gevraagde gegevens waren ook op een andere wijze te herleiden en bovendien ging het om een relatief klein bedrijf met weinig omzet, kosten en winst, aldus de rechter. De informatiebeschikking verdween daarop in de prullenbak en de inspecteur kon dus ook de bewijslast niet omdraaien.

Ken uw rechten!

Het bovenstaande leert u dat uw administratie best fouten kan vertonen, maar dat dit niet betekent dat de inspecteur dan altijd een informatiebeschikking op kan leggen. Het hangt af van de omvang en het aantal fouten en, belangrijker nog, in hoeverre de fouten het onmogelijk maken een correcte aanslag op te leggen. Verwijs naar deze rechtspraak als u een informatiebeschikking op de mat krijgt.

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies