Géén privégegevens vragen bij een ziekmelding

Een werkgever werd op de vingers getikt omdat hij bij een ziekmelding te veel privégegevens vroeg aan de werknemer. Helemaal niets vragen is natuurlijk ook geen optie, dus … wat kunt u dan eigenlijk wél vragen?

Staat vragen vrij?

Uiteraard moet u aan uw werknemer vragen stellen als deze zich ziek meldt. U moet immers inschatten of de zieke werknemer recht heeft op loondoorbetaling, of hij misschien wel ander werk kan doen én u moet weten hoe het met de voortgang van het werk zit.

Welke gegevens mag u registreren?

U mag vastleggen hoe vaak en hoelang de werknemer ziek is. U moet immers kunnen beoordelen of de oorzaak van veelvuldig of langdurig ziekteverzuim binnen de organisatie ligt. En u moet een overzicht hebben van het verzuim binnen uw bedrijf. Stel, eventueel in overleg met de or, een regeling op over hoe te handelen bij ziekteverzuim en re-integratie.

 

Dit móeten anderen weten …

Soms mag u ziekteoorzaak wel vastleggen

Alleen in uitzonderlijke gevallen is het toegestaan om een ziekteoorzaak en medicijngebruik op te nemen in het personeelsdossier. Denk hierbij aan de situatie dat een werknemer epilepsie heeft. In zo’n geval moet het op de werkvloer bekend zijn hoe er gehandeld moet worden als de werknemer een aanval krijgt en welke medicijnen dan eventueel moeten worden toegediend.

Niet iedereen hoeft dat te weten

Informatie over een zieke werknemer mag u alleen verstrekken aan directbetrokkenen, zoals een leidinggevende, de bhv’ers of de afdeling P&O. Deze direct betrokkenen hebben een geheimhoudingsplicht.

Wat met de verzekering?

Als u verzekerd bent voor het verzuim van uw werknemers, hoeft u alleen administratieve gegevens door te geven waarmee de verzekeraar de claim kan beoordelen.

Geen medische gegevens vragen

Wettelijk is het niet toegestaan om een zieke werknemer het hemd van het lijf te gaan vragen over wat hij mankeert. U mag ook niet zelf gaan beoordelen óf hij ziek is. Laat uw arbodienst een spoedcontrole uitvoeren als u twijfelt of de werknemer wel ziek is.

 

Mag u controleren?

Mogen of moeten?

Het is niet zozeer de vraag of u mág controleren. U móet zelfs laten controleren door de bedrijfsarts of arbodienst. U moet immers weten of de werknemer daadwerkelijk ziek is en recht heeft op loondoorbetaling. Daarvoor stelt u tenslotte de controlevoorschriften op.

Redelijke voorschriften

Zorg voor redelijke controlevoorschriften én informeer uw werknemers daarover. Als uw zieke werknemer zich niet aan deze voorschriften houdt, kunt u het loon immers inhouden, opschorten of hem zelfs ontslaan.

Beweging en slaap zijn privé

Een werkgever verstrekte zijn werknemers een armband waarmee de hoeveelheid slaap en beweging werd geregistreerd. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vond dat te ver gaan omdat het in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens. U mag die gegevens ook niet via de website van deze gadgets achterhalen, en ook uw bedrijfsarts mag dat niet. Let op. Dit mag zelfs niet als de werknemer toestemming geeft.

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies