Geschil over factuur, let op de btw

Als uw BV facturen ontvangt, vraagt u de btw meteen terug. Maar wat als u een factuur niet betaalt, bijvoorbeeld omdat u een geschil met uw leverancier heeft?

Creditfactuur

Als uw BV voor de btw belaste prestaties verricht, kunt u de aan uw BV in rekening gebrachte btw als voorbelasting aftrekken. Dat kan in het aangiftetijdvak waarin de BV de factuur heeft ontvangen. Dus zelfs voordat de BV de factuur heeft betaald. Als echter vaststaat dat de BV een factuur niet zal gaan betalen, dan bent u verplicht om de vooraftrek zo snel mogelijk te corrigeren. Dit kan bijvoorbeeld spelen bij een verkeerde bestelling. Als uw BV hiervoor een creditfactuur ontvangt, dan wordt door het inboeken van deze creditfactuur de eerder genoten btw-vooraftrek automatisch gecorrigeerd.

Niet betaald, geen creditfactuur

Het kan echter ook gebeuren dat u een factuur nog niet heeft betaald, omdat u een geschil met een leverancier heeft. U heeft dan (nog) geen creditfactuur ontvangen. Ook in dit geval kan de vooraftrek op de niet-betaalde factuur echter in gevaar komen. Sinds 2017 geldt namelijk dat als u na verloop van een jaar een factuur nog steeds niet heeft voldaan, u verplicht bent om de vooraftrek direct te corrigeren. Doet u dit niet, dan kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag met boete opleggen. Deze termijn van een jaar begint te lopen vanaf het moment dat de betalingstermijn eindigt. De betalingstermijn is afhankelijk van hetgeen u met uw leverancier heeft afgesproken. Is er niets vastgelegd in een overeenkomst, dan wordt er aangesloten bij de wettelijke betalingstermijn (30 dagen).

Stel, uw BV heeft op 1 april 2017 een factuur ontvangen met vervaldatum 21 april 2017. Als deze factuur op 21 april 2018 nog niet is betaald, moet de btw in de btw-aangifte over april 2018 of over het tweede kwartaal van 2018 worden gecorrigeerd. Dit geldt ook als op 21 april 2018 nog niet vaststaat of uw BV de factuur zal betalen omdat u bijvoorbeeld met de leverancier in een juridische procedure bent verwikkeld.

Factuur later toch betaald

Als uw BV later deze factuur dan alsnog (deels) betaalt, ontstaat er opnieuw recht op aftrek van voorbelasting in het tijdvak waarin uw BV de factuur uiteindelijk (deels) betaalt.