Handhaving Wet DBA verder opgeschort

We blijven u natuurlijk op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom de wetgeving voor zzp’ers en hun opdrachtgevers. De wetgever zit duidelijk met dit dossier in zijn maag. In een omvangrijk rapport hebben ambtenaren een tiental oplossingen geschetst. Geen van die mogelijke oplossingen kan snel en gemakkelijk ingevoerd worden. Vrij vlot na het verschijnen van deze studie heeft de Belastingdienst bekendgemaakt dat in ieder geval tot 1 juli 2018 (was 1 januari 2018) het huidige terughoudende handhavingsbeleid zal gelden.

Alleen harde fraude aangepakt

Het nu geldende handhavingsbeleid houdt in dat alleen tegen ‘evident kwaadwillenden’ wordt opgetreden. U moet dan denken aan frauduleuze situaties. Een goedwillende opdrachtgever die een zzp’er inschakelt, loopt in ieder geval tot en met halverwege 2018 geen risico. Als de Belastingdienst van mening zou zijn dat er sprake is van een loondienstverhouding, dan worden er over de periode tot 1 juli 2018 toch geen naheffingsaanslagen, correctieverplichtingen of boetes opgelegd. In dat opzicht kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers dus met een gerust hart zaken met elkaar blijven doen.