Hoeveel mag uw kind in 2016 bijverdienen?

Als uw kind een baantje neemt, is dat natuurlijk prima: hij/zij leert met geld omgaan en draagt misschien zelfs een steentje bij aan de (studie)kosten. Maar dan moet het natuurlijk niet ten koste van kinderbijslag of studiefinanciering gaan.

Kinderbijslag

Kind van 16 of 17 jaar

Is uw kind 16 of 17 jaar en heeft hij/zij een bijbaan of loopt hij/zij stage? Dit kan gevolgen hebben voor de kinderbijslag. Uw kind mag namelijk in 2016 niet meer dan € 1.266,- netto per kwartaal bijverdienen. Het maakt daarbij niet uit of uw kind thuis woont of uitwonend is. Als uw kind € 1.266,- netto of meer verdient, vervalt voor dat kwartaal de kinderbijslag.

Vakantiewerk.

In de zomervakantie hebben kinderen soms een vakantiebaan of werken meer dan anders. Hiermee mag uw kind € 1.300,- extra bijverdienen.

Kind jonger dan 16 jaar?

Dan maakt het niet uit wat uw kind bijverdient. U krijgt dan gewoon kinderbijslag.

Studiefinanciering

Studerend kind van 18 jaar en ouder

Een studerend kind dat naast zijn/haar studie werkt en te veel verdient, wordt gekort op de studiefinanciering. Let op. Er is door de invoering van het nieuwe stelsel van studiefinanciering veel veranderd, dus ook als u denkt dat u al wel weet hoe het zit, is het goed om dit jaar de situatie opnieuw in beeld te brengen.

Grens 2015

In de voorgaande jaren gold voor alle studerende kinderen met studiefinanciering dezelfde grens: voor 2015 was dit € 13.856,-.

Nieuw in 2016

Met ingang van dit jaar moet er onderscheid worden gemaakt tussen:

  • studerende kinderen die voor 1 september 2015 al studiefinanciering ontvingen. Voor deze studenten blijft de oude regeling gelden. Zij mogen maximaal € 13.989,- bijverdienen. Zodra zij meer verdienen, ontvangen zij geen studiefinanciering meer. Heeft uw kind een eigen bedrijf, dan geldt voor de winst soms een gunstige regeling;
  • studerende kinderen die na 1 september 2015 voor het eerst studiefinanciering ontvangen. Deze studenten vallen onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering en mogen onbeperkt bijverdienen.

Toeslagen

Vaak wordt over het hoofd gezien dat studerende kinderen ook recht (kunnen) hebben op zorgtoeslag en huurtoeslag. Zorgtoeslag en huurtoeslag gelden voor de studiefinanciering niet als inkomen. Als uw kind deze toeslagen ontvangt en onder de oude regeling valt, hebben deze toeslagen geen gevolgen voor de studiefinanciering.

Zorgtoeslag

Om recht te houden op zorgtoeslag, mogen zij niet meer dan € 27.012,- per jaar verdienen. Ook indien u als ouders de zorgverzekering van uw studerende kind betaalt, kan uw kind gewoon recht hebben op zorgtoeslag.

Huurtoeslag

Om voor huurtoeslag in aanmerking te komen, mag uw kind niet meer dan € 22.100,- per jaar verdienen. Voor de huurtoeslag geldt bovendien als voorwaarde dat de woning een eigen voordeur, keuken en toilet moet hebben.

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies