Hoeveel zekerheid biedt de modelovereenkomst?

De VAR is bijna verdwenen (1 mei 2016) en in plaats daarvan kunt u modelovereenkomsten van de fiscus gebruiken. Maar hoeveel zekerheid biedt zo’n overeenkomst nu eigenlijk? En wat als u deze aanpast aan uw eigen situatie?

Stand

De VAR gaat op 1 mei 2016 verdwijnen. Tot dan blijven bestaande VAR’s geldig bij het inhuren van een derde, maar kunt u ook al gebruikmaken van overeenkomsten van opdracht die door de Belastingdienst zijn goedgekeurd.

Na 1 mei

Na 1 mei 2016 is er alleen nog laatstgenoemde mogelijkheid. De goedkeuring door de fiscus betekent dat opdrachtgever en -nemer zeker weten dat er geen loonheffing en premies ingehouden hoeven te worden. Is dat echter altijd zo of kan er ook een situatie ontstaan dat u deze zekerheid niet heeft? Kortom: hoeveel zekerheid bieden deze overeenkomsten u?

Model- en voorbeeldovereenkomsten

De huidige VAR-wuo (winst uit onderneming) en VAR-dga geven de opdrachtgever zekerheid over het niet hoeven in te houden van loonheffing en premie. Behoudens gevallen van fraude. De nieuwe model- en voorbeeldovereenkomsten geven die zekerheid ook. Deze overeenkomsten vindt u op; Belastingdienst.nl en kunt u vrij gebruiken. U kunt ook zelf een overeenkomst opstellen en deze laten goedkeuren door de fiscus. Krijgt u deze goedkeuring, dan weet u ook zeker dat er geen loonheffing en premies hoeven te worden ingehouden. Zo niet, dan moet u wel loonheffing inhouden en afdragen óf u moet de overeenkomst aanpassen.

Overeenkomst wel of niet wijzigen?

Deze overeenkomsten omschrijven de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Op grond van deze omschrijving hoeven er dus geen loonheffing en premies te worden ingehouden. Let op. Een belangrijke voorwaarde is dat u bepaalde delen van de overeenkomst ongewijzigd overneemt. De Belastingdienst heeft in de model- en voorbeeldovereenkomsten aangegeven welke passages u niet mag veranderen. Doet u dat wel, dan vervalt de zekerheid en moet u bij een controle dus maar afwachten of inhouding al dan niet terecht achterwege is gebleven. Wilt u dat voorkomen, dan zult u de gewijzigde overeenkomst aan de fiscus ter goedkeuring moeten voorleggen.

Werken zoals op papier staat!

Géén dode letters

Een erg belangrijke voorwaarde voor zekerheid is dat de overeenkomst wordt uitgevoerd zoals die op papier staat. Wijkt de feitelijke situatie af en wordt dit bij een controle geconstateerd, dan heeft u géén zekerheid. Staat bijvoorbeeld in uw overeenkomst dat de opdrachtnemer zichzelf verzekert voor zijn werkzaamheden en blijkt dit in de praktijk niet zo te zijn, dan dreigen alsnog aanslagen loonheffing en premies.

Geen verplichting

De VAR was niet verplicht en dat geldt ook voor de overeenkomsten van opdracht. Dit betekent dat u deze niet ter goedkeuring hoeft voor te leggen aan de fiscus als u dit niet nodig vindt. Bijv. omdat uit alle feiten en omstandigheden duidelijk blijkt dat de opdrachtnemer niet in dienst is bij de opdrachtgever.

Rechter beslist uiteindelijk

Los hiervan kunt u een beslissing van de fiscus altijd aanvechten bij de rechter. Het is natuurlijk altijd beter om dit in twijfelgevallen te voorkomen. Dit kan dus door gebruik te maken van een van de voorbeeld- of modelovereenkomsten of zelf een overeenkomst op te stellen en die ter goedkeuring voor te leggen.

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies