Investeringsfaciliteiten op tijd aanvragen

Ook in 2018 kunt u weer in aanmerking komen voor een fiscale tegemoetkoming voor investeringen in bedrijfsmiddelen die energie besparen of die op een andere manier goed zijn voor het milieu. U moet wel de juiste procedure volgen.

Energiezuinig of milieuvriendelijk

Als uw BV energiezuinige of milieuvriendelijke investeringen doet, kunt u de fiscus een flinke duit in het zakje laten doen door de aanvraag van Energie-investeringsaftrek (EIA) of Milieu-investeringsaftrek (MIA). Ook kan uw BV de investering fiscaal mogelijk sneller afschrijven op grond van de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

EIA

Als u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Energielijst 2018 staat, kunt u in aanmerking komen voor de EIA. Op de Energielijst 2018 staan energiezuinige technieken waarvoor u tot 54,5% van de investeringskosten kunt aftrekken.

MIA en Vamil

Om voor de MIA en de Vamil in aanmerking te komen, moet het gaan om investeringen in bedrijfsmiddelen die staan vermeld op de Milieulijst 2018. Op de Milieulijst 2018 staan investeringen waarbij u tot 36% van de investeringskosten in mindering mag brengen op uw fiscale winst.

Let op. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u wel tijdig de juiste procedure volgen.

Recente rechtspraak

Eigen verantwoordelijkheid

Zo kreeg een ondernemer onlangs nog bij het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch nul op het rekest, omdat hij dat verzuimd had. Hoe milieuvriendelijk zijn investering ook was. Volgens het hof is het de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer om na te gaan aan welke eisen hij moet voldoen om voor een faciliteit in aanmerking te komen. De wet stelt een aantal eisen en als daaraan niet voldaan wordt, staat het de Belastingdienst volgens het hof niet vrij om de faciliteit toch te verlenen.

Waaraan moet u dan zoal voldoen?

Nieuw bedrijfsmiddel

De EIA en de MIA zijn alleen van toepassing voor een nieuw (niet eerder gebruikt) bedrijfsmiddel. Voor een tweedehands bedrijfsmiddel kunt u deze dus niet aanvragen.

Termijn van drie maanden

U moet beschikken over een verklaring die afgegeven wordt door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Die verklaring moet tijdig worden aangevraagd. Dat wil zeggen: binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting. Dat is dus het moment van het afsluiten van de koopovereenkomst met de leverancier en niet het moment van levering van het bedrijfsmiddel.

Voortbrengingskosten

Als u een bedrijfsmiddel niet aanschaft maar zelf voortbrengt, begint de termijn van drie maanden te lopen aan het begin van het kalenderkwartaal volgend op dat waarin de kosten zijn gemaakt of het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen. Van voortbrengingskosten kan bijvoorbeeld sprake zijn als u HR-glas aanbrengt in een door u gehuurd gebouw.

Digitaal aanvragen. De aanvraag moet bij de RVO digitaal worden ingediend. U moet daarbij gebruikmaken van e-Herkenning. Als u deze niet heeft, zult u deze aan moeten vragen (zie hier voor meer informatie). Dit kost enkele dagen. Houd daarmee rekening in verband met de termijn van drie maanden.

 

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies