Wat is vakliteratuur volgens de fiscus?

Als u voor uzelf vakliteratuur koopt, zijn de kosten aftrekbaar van de winst. Maar wat is vakliteratuur eigenlijk? Wat vindt de Belastingdienst?

Onderscheid

Zakelijke kosten zijn aftrekbaar van de winst. Maar er zijn uitzonderingen. Zo zijn de kosten van literatuur niet aftrekbaar, tenzij het vakliteratuur betreft. Maar dan is het wel van belang te weten wat vakliteratuur precies is.

Literatuur voor u als zelfstandig beroepsbeoefenaar

Onder vakliteratuur verstaan we de literatuur die voor uw beroepsgroep erkend wordt als specifiek van belang. Een rekbaar begrip, maar desgevraagd zult u aannemelijk moeten maken dat hiervan sprake is.

Ten behoeve van studie?

Houdt de aangeschafte literatuur verband met een studie, dan is deze ook aftrekbaar. De studie moet bedoeld zijn om uw kennis op peil te houden, dan wel uit te breiden. Als u uw kennis wilt uitbreiden is er sprake van studiekosten als deze literatuur verplicht zijn voorgeschreven. Studiekosten kunt u aftrekken voor zover ze de drempel van € 250,- overschrijden. Literatuur om uw kennis op peil te houden, is gewoon (volledig) aftrekbaar van de winst.

En als u DGA bent?

Vakliteratuur voor werknemers (dus ook voor u als DGA) kan belastingvrij vergoed worden en komt niet ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. De literatuur moet specifiek van belang zijn voor de doelgroep. Het maakt niet uit of de studie gevolgd wordt voor het op peil houden of uitbreiden van de vakkennis.

Dagbladen?

Dagbladen zijn in beginsel niet aftrekbaar als vakliteratuur. Dat is alleen anders als het specifieke dagbladen betreft, zoals de Financial Times, en dan ook nog alleen als deze dagbladen in uw beroep specifiek van belang zijn, maar dat zal niet zo snel het geval zijn.

Tijdschriften voor in de wachtkamer

Lectuur die u aanschaft om het wachten van uw patiënten te veraangenamen, is wel aftrekbaar. Zorg ervoor dat uw praktijkadres als bezorgadres geldt en dat u de tijdschriften ook op naam en voor rekening van uw praktijk aanschaft. Zo voorkomt u problemen met de inspecteur.

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies