Jaarcijfers 2015, wat reserveren voor uw oude dag?

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting kunt u gebruikmaken van de oudedagsreserve. Nu de cijfers 2015 zijn verwerkt, doemen er enkele vragen op. Wat zijn de voor- en nadelen? En wanneer kunt u beter niet doteren?

Oudedagsreserve (voorheen ‘FOR’)

Als u als ondernemer voor de inkomstenbelasting minstens 1.225 uur in uw bedrijf werkt en in het begin van het kalenderjaar nog niet de AOW-leeftijd (2015: 65 jaar en 3 maanden) had bereikt, kunt u gebruik maken van de oudedagsreserve. Beter bekend als ‘fiscale oudedagsreserve’ ( FOR).

Hoe werkt het?

Of u gebruikmaakt van de FOR mag u ieder jaar weer opnieuw zelf bepalen.

Maximale reserve

Doet u mee, dan mag u voor 2015 9,8% van uw winst reserveren tot een maximum van € 8.631,-. Het gereserveerde bedrag vermindert uw winst en daardoor betaalt u dus ook minder belasting. Als u met uw bedrijf stopt, moet u alsnog over de opgebouwde reserves met de fiscus afrekenen. Het is dus geen afstel, maar uitstel van betaling. Reserveer de dotaties ook echt (bijv. op een spaarrekening), zodat u later ook het geld heeft om erover af te rekenen.

Maximaal toevoegen

Het bedrag dat u over 2015 maximaal mag toevoegen aan de oudedagsreserve is: eigen vermogen per 31.12.2015 -/- de stand oudedagsreserve per 01.01.2015.

Reeds pensioenpremie betaald?

Heeft u in 2015 pensioenpremie betaald die u al van de winst heeft afgetrokken? Dan moet u de betaalde pensioenpremie op de reservering oudedagsreserve in mindering brengen.

Maximum

De FOR mag door de toevoeging niet boven het eigen vermogen uitkomen. Als dit het geval is, valt het gedeelte dat boven het eigen vermogen uitkomt, vrij. Hierover betaalt u belasting.

Voor- en nadelen oudedagsreserve

Voordelen

Het belangrijkste voordeel van de oudedagsreserve is dus het uitstel van belastingbetaling. Dat levert een rente- en liquiditeitsvoordeel op. Een ander voordeel kan zijn dat, als u afrekent na uw 65e , u in een lager belastingtarief valt.

Nadelen

Een nadeel is dat u in de toekomst moet afrekenen over de opgebouwde reserve. Het tarief dat u te zijner tijd over de reserve betaalt, kan ook hoger zijn dan uw huidige belastingtarief. Een ander nadeel is als ondernemers de dotatie oudedagsreserve alleen op papier doen. Dus feitelijk wordt er geen geld gereserveerd en er moet afgerekend worden over ‘reserve’ die er niet (meer) is.

Wanneer nadelig belastingtarief?

Dit is met name het geval als uw inkomen, omdat u moet afrekenen over de reserve, boven de € 66.422,- komt te liggen. U betaalt dan immers over het meerdere 52% (2016) belasting. Was het tarief toen u reserveerde lager, bijvoorbeeld 33,1 of 42%, dan betaalt u per saldo dus meer belasting en dan is het nog maar de vraag of dit opweegt tegen de genoemde voordelen. Anderzijds rekent u meestal pas af over de oudedagsreserve als u 65 jaar bent geweest. U heeft dan het voordeel dat u over de eerste € 33.715,- (2016) inkomen circa 18% minder belasting betaalt.

Wanneer afrekenen?

De fiscus wil de garantie dat u te zijner tijd de belasting over de opgebouwde reserve kunt betalen. Zo is bepaald dat u (naast het max. saldo) in drie situaties moet afrekenen:

  • de onderneming is (deels) gestaakt; of
  • u heeft de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt; óf
  • u werkte in de afgelopen twee jaren minder dan 1.225 uur per jaar in uw bedrijf.

 

Bron: Indicator Tips & Advies