Lager gebruikelijk loon voor startende DGA’s

Minimaal € 44.000,-

De staatssecretaris heeft bekendgemaakt dat de gebruikelijk loonregeling voor start-ups wordt versoepeld. Waar een ‘gewone’ DGA in 2016 minimaal een salaris van € 44.000,- moet hebben, wordt deze norm per 1 januari 2017 voor start-ups gewijzigd.

Eerste drie jaar minimaal het minimumloon

Gedurende de eerste drie jaar van de start-up mogen DGA’s zich door hun BV een salaris laten uitkeren dat minimaal het geldende minimumloon bedraagt.

Overleg met Belastingdienst

Overigens is het nu al mogelijk om in overleg met de Belastingdienst een lager loon overeen te komen. U moet dan wel aannemelijk maken dat bij een dienstbetrekking die het meest vergelijkbaar is met die van u, een lager loon gebruikelijk is.

Voor start-ups wordt dat met ingang van 1 januari 2017 dus wettelijk geregeld. Goed om te weten als u BV-plannen heeft.

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies