Let in 2018 nog meer op de factuureisen

Aftrek voorbelasting

Voor de btw is het van groot belang dat de inkoopfacturen die u van uw leveranciers ontvangt, voldoen aan de ‘factuureisen’. Zo niet, dan kunt u in principe de btw niet in aftrek brengen bij uw btw-aangifte. Uit rechtspraak blijkt dat kleine gebreken op een inkoopfactuur niet direct fataal zijn voor de aftrek van voorbelasting.

Alleen postbusadres op factuur

In een recente zaak voor het Europese Hof van Justitie die de Duitse Belastingdienst had aangespannen, heeft de Europese rechter beslist dat de vermelding van enkel een postbusnummer op de inkoopfactuur in plaats van het vermelden van het volledige adres waar de ondernemer is gevestigd, niet voldoende is voor het weigeren van de aftrek van voorbelasting. Deze uitspraak werkt niet rechtstreeks voor Nederland, omdat in onze wetgeving uitdrukkelijk is opgenomen dat op een factuur het volledige feitelijke vestigingsadres moet worden vermeld. Vermeld dus bij de adresgegevens op een factuur altijd het vestigingsadres van zowel de leverancier als de afnemer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies