Levert slordige rittenstaat boete op?

Als u onder de bijtelling voor de auto van de zaak uit wilt komen, is een sluitende rittenstaat vrijwel altijd noodzakelijk. Wat besliste de rechter hierover?

Heet hangijzer

Om onder de bijtelling voor de auto van de zaak uit te komen, is een sluitende rittenadministratie welhaast onvermijdelijk, maar niet wettelijk voorgeschreven. Wat als die rittenstaat niet deugt? Kunt u dan alleen een naheffing verwachten of ook een forse boete?

Naheffing plus forse boete

Een onderneming ontving een forse naheffing van bijna € 75.000,- met een boete van bijna € 65.000,- vanwege het niet aangeven van de door de baas gebruikte auto van de zaak. Die vocht de naheffing en boete aan tot bij de Hoge Raad. Hij kon in dit geval niet bewijzen dat de auto door hem niet meer dan 500 kilometer privé was gebruikt. De rittenadministratie voldeed niet aan de fiscale eisen. Dit is weliswaar niet wettelijk vereist, maar dan zal op een andere wijze bewezen moeten worden dat de auto niet meer dan 500 kilometer privé is gebruikt. Hierin slaagde de onfortuinlijke ondernemer echter niet. De naheffing bleef dan ook in stand.

Geen boete

Volgens de rechters was een boete echter niet op zijn plaats. De rechters waren net als de inspecteur van mening dat de rittenadministratie slordig was, maar dit betekent nog niet dat er sprake was van opzet of grove schuld. Bovendien is een rittenadministratie niet wettelijk vereist en zou het in principe zelfs mogelijk zijn dat er niet meer dan 500 privékilometers met de auto waren gereden.

Wat kunt u hiermee?

Het bijhouden van een goede rittenadministratie volgens de voorschriften van de fiscus is geen sinecure, alle technische hulpmiddelen die daarvoor heden ten dage aanwezig zijn ten spijt. Een fout is dan ook zo gemaakt en het is geruststellend te weten dat er dan niet automatisch een boete kan volgen. Dat kan alleen als de inspecteur hard kan maken dat er sprake is van opzet of grove schuld, hetgeen in de regel niet mee zal vallen. Dat u slordig bent met uw rittenstaat, is dus onvoldoende. Uiteraard blijft rechtovereind dat iemand die bewust sjoemelt door bijv. een privérit als zakelijk aan te merken, nog steeds een forse boete kan verwachten. Maar dat is dan ook terecht!

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies