Loon voor meewerkende kids? De fiscus werkt goed mee!

Ongemotiveerde verzoeken om zakgeldverhoging hebben het moeilijk sinds organisaties als het Nibud met heldere richtlijnen hiervoor zijn gekomen. Maar laat uw kinderen ervoor werken! Hoe werkt dat ook fiscaal aantrekkelijk?

Bijbaantjes

Een iPod, iPad en mobieltje: ze waren er vroeger niet, maar tegenwoordig is een leven zonder ondenkbaar. Moeten pa en ma dat allemaal maar betalen? Het kan ook anders!

Door uw kinderen in de schoolvakanties of in het weekend in uw IB-onderneming te laten (mee)werken, leren ze de waarde van geld nog beter kennen en valt er ook nog een fiscaal voordeel te behalen. Hun loonkosten zijn voor u als ondernemingskosten aftrekbaar en feitelijk wordt dit loon bij de kinderen niet of nauwelijks belast. Het op de loonlijst zetten van uw kinderen kan zonder veel administratieve ellende.

Kalenderjaarregeling

Inwonende, meewerkende kinderen

Ondernemers met inwonende, meewerkende kinderen van 15 jaar of ouder (een bovengrens voor de leeftijd is er niet) kunnen gebruikmaken van de kalenderjaarregeling, ook bekend als de ‘KJ-regeling’.

Tijdig verzoek aan fiscus

Om deze regeling te mogen toepassen, is een tijdig (dat wil zeggen: vóór de eerste loonbetaling) verzoek richting fiscus om de kalenderjaarregeling te mogen toepassen vereist. Het kind is niet sociaal verzekerd, behalve voor de volksverzekeringen en de Zvw.

Voordeel

Door de KJ-regeling kunt u een vereenvoudigde loonadministratie voeren. Het bijhouden van een specificatie van het uitbetaalde loon volstaat. In januari van het volgende jaar doet u eenmalig loonaangifte voor het gehele vorige kalenderjaar. Daarop mag u de loonheffingskorting toepassen.

Ook een onbelaste kostenvergoeding is mogelijk! Speciaal voor de jeugd! Bijvoorbeeld een renteloze lening voor de aanschaf van een elektrische scooter is belastingvrij.

Belastingvoordeel

Gewoon aftrekbaar van de winst

Voor u als ondernemer zijn deze loonkosten gewoon aftrekbaar van de winst. Voor het kind is er sprake van belastbaar loon, maar door de heffingskortingen komt het vaak niet tot belastingheffing. Denk aan de algemene heffingskorting (€ 2.203,- bedrag 2015) en aan de arbeidskorting (om te beginnen: 1,81% van het inkomen tot € 9.010,-).

De heffingskortingen zijn nooit hoger dan het aan belasting te betalen bedrag.

U bent over het hele loon wel bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) verschuldigd. Die bedraagt 6,95%. De werkgever betaalt deze bijdrage via de jaarlijkse loonaangifte.

Kinderbijslag en studiefinanciering

Maximale bijverdien grens

Zowel kinderbijslag als ‘oude’ studiefinanciering kennen een maximale bijverdien grens.

Bij de studiefinanciering is dat € 13.856,11. De kinderbijslag kent een grens van € 1.266,- (netto)per kwartaal voor thuiswonende kinderen van 16 of 17 jaar. In de zomervakantie mag er maximaal € 1.300,- (netto) extra worden bijverdiend. Gaat het kind over de grens van € 1.266,- in een kwartaal heen, dan moet dat bij de SVB gemeld worden. De KJ-regeling geldt niet voor een BV of NV.

 

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies