Loonheffing verhalen op zzp’er?

Zorg bij het werken met zzp’ers voor naleving van de modelovereenkomst. Gebeurt dit niet, dan moet u alsnog loonheffing betalen. Kunt u dat nog verhalen?

Verhaal halen

Als u een naheffing loonheffing krijgt omdat u en/of de zzp’er niet conform de modelovereenkomst heeft gewerkt, kunt u een deel daarvan op de werknemer verhalen. Dat heeft de staatssecretaris onlangs bevestigd. Wat kunt u dan precies verhalen en kan dat altijd?

In de overeenkomst

Het is niet verplicht om in de overeenkomst te zetten dat u (een deel van) de naheffingsaanslag zult verhalen op de zzp’er, maar het maakt verhalen waarschijnlijk wel eenvoudiger.

Loonheffing in vier delen

Veel mensen denken ten onrechte dat de loonheffing één belasting is. Loonheffing bestaat echter uit vier onderdelen:

  • loonbelasting;
  • premies volksverzekeringen (AOW, Anw en Wlz);
  • premies werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA en ZW);
  • inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet (Zvw).

Wat verhalen?

U kunt de loonbelasting en de premies voor de volksverzekeringen op de zzp’er verhalen. De andere premies kunt u dus niet op de zzp’er verhalen. Dit is toch zo’n 30% van de totale loonheffing. Nou zal dat verhalen vaak niet meevallen, zeker als u de zzp’er uit het oog verloren bent en hem niet meer inschakelt.

Brutering

Als u beslist om de loonbelasting en de premies volksverzekeringen niet te verhalen, vormt dit loon waarover u ook weer loonheffingen moet betalen. Doe dus altijd een serieuze poging om de naheffing te verhalen op de zzp’er. De Belastingdienst zal de brutering dan niet toepassen.

Boete beperken

Tot 1 mei 2017 is er een overgangsperiode en zal de Belastingdienst geen boetes opleggen. Daarna zal de Belastingdienst naheffingen verhogen met een boete.

Bezwaar

Maak altijd bezwaar tegen een boete. Voer aan dat u al het mogelijke heeft gedaan om de Wet DBA goed toe te passen. Het feit dat de invoering van deze regeling gepaard is gegaan met zoveel onduidelijkheid, is volgens ons een voldoende argument voor vermindering van de boete.

 

Bron: Indicator Tips & Advies