Nog geen aanslagen en boetes

Het kan u bijna niet ontgaan zijn; de overgangsperiode van de Wet DBA is verlengd tot eind 2017. Wat betekent dat precies en wat kunt u nu doen?

Veel rumoer

De nieuwe wetgeving roept veel weerstand op. Kennelijk zijn vooral de allergrootste bedrijven zeer bevreesd voor mogelijke naheffingen en boetes. Zij wensen niet meer rechtstreeks met zzp’ers overeenkomsten te sluiten. De oplossing wordt dan gezocht via payrollbedrijven, die uiteraard gretig inspringen op dit gat in de markt.

Overbodig voorbeeld

Staatssecretaris Wiebes heeft benadrukt dat het in veel gevallen overduidelijk is of er wel of niet sprake is van werknemerschap. Voorbeeldovereenkomsten zijn daar niet voor bedoeld.

Uitstel, geen afstel

De overgangsperiode van de Wet DBA is verlengd tot in ieder geval 1 januari 2018. In die periode krijgen goedwillenden geen naheffingen en boetes opgelegd. Er is sprake van uitstel, niet van afstel. De Belastingdienst gaat door met het beoordelen van overeenkomsten en met het publiceren van voorbeeldovereenkomsten.

In de tussentijd

Ondertussen wordt er gestudeerd op een aanpassing van de regelgeving. In deze overgangsfase raden wij u het volgende aan:

  1. Is er geen redelijke twijfel mogelijk omtrent de zelfstandigheid van de opdrachtnemer, dan is er geen risico. U hoeft afspraken of werkwijzen niet aan te passen en een voorbeeldovereenkomst is overbodig.
  2. In twijfelgevallen kunt u proberen aan te sluiten bij een gepubliceerde voorbeeldovereenkomst. Pas uw afspraken en werkwijze aan. Is dat onmogelijk, dan kunt u natuurlijk zelf een overeenkomst aan de Belastingdienst voorleggen. De uitkomst is dan wel onzeker.

Tegen beter weten in

De toezegging dat er geen naheffingsaanslagen en boetes zullen worden opgelegd, geldt niet voor kwaadwillende. Een kwaadwillende is “een opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast)” .

 

Bron: Indicator Tips & Advies