Nóg meer profijt van herinvesteringsreserve

Door gebruik te maken van de herinvesteringsreserve (HIR) hoeft u niet met de fiscus af te rekenen als u boekwinst maakt op een bedrijfsmiddel. De mogelijkheden van de HIR zijn onlangs flink verruimd. Wat heeft u hieraan?

Uitstel belastingheffing verkoopwinst

De herinvesteringsreserve (HIR) is een fiscale faciliteit die belastinguitstel mogelijk maakt. De HIR komt er namelijk in het kort op neer dat u bij verkoop van een bedrijfsmiddel de gemaakte boekwinst in mindering mag brengen op een nieuwe investering. Op deze investering kunt u dan in de loop der jaren minder afschrijven. Zo betaalt u vertraagd belasting over uw boekwinst.

Hoe dat werkt laten we even zien via een rekenvoorbeeld.

Stel, u verkoopt uw huidige pand met boekwaarde € 100.000,- voor € 300.000,- en koopt een pand van € 600.000,- terug.

Oud pand boekwaarde                                                € 100.000,-

Opbrengst bij verkoop                                                € 300.000,-

HIR (€ 300.000,- -/- BW.)                                              € 200.000,-

Nieuw pand echte waarde                                          € 600.000,-

Boekwaarde      (€600.000,- -/- €200.000,-)               € 400.000,-

De mogelijkheden van de HIR zijn eind 2015 uitgebreid, Besluit van 27.10.2015 (BLKB2015/864M) . Wat speelt er?

HIR ook bij vrijwillig verlies

U kunt een HIR vormen bij verkoop, maar ook bij verlies van een bedrijfsmiddel, zoals brand. Voortaan kunt u ook bij vrijwillig verlies, zoals sloop bij sanering, een HIR vormen over de ontvangen vergoeding. Moest u in ons voorbeeld uw gebouw slopen en ontving u daarvoor een saneringsvergoeding van € 300.000,-, dan kunt u dus ook nu een HIR van € 200.000,- vormen.

HIR ook bij nieuwe onderneming

Ook is goedgekeurd dat u de HIR kunt gebruiken als u uw bedrijf staakt en ‘oude’ bedrijfsmiddelen vervolgens weer inbrengt in een nieuw bedrijf. U stopt bijvoorbeeld met uw huidige kapsalon en begint in hetzelfde pand een broodjeszaak. Normaal gesproken zou u over de boekwinst in het voorbeeld € 200.000,- moeten afrekenen, maar nu komt het pand op de balans van de zaak voor de oude boekwaarde van € 100.000,-.

Gedeeltelijke HIR kan nu ook

U mag voortaan ook een HIR vormen voor een deel van de boekwinst, indien u dit wenst. Bij een HIR zult u altijd aannemelijk moeten kunnen maken dat u voor dit bedrag gaat herinvesteren en dat zal bij enorme boekwinsten wellicht niet meevallen. Stel dat u uw oude pand uit het voorbeeld had verkocht voor € 1.000.000,-. U mag dan van de boekwinst van € 900.000,- ook een HIR vormen van € 500.000,-, die u bij aankoop van uw nieuwe pand hierop gelijk kunt afboeken. Uw nieuwe pand staat dan voor € 100.000,- (€ 600.000,- -/- € 500.000,-) op de balans en over de rest van € 400.000,- (€ 900.000,- -/- € 500.000,-) rekent u af.

Afboeking onder restwaarde

Door afboeking van de HIR mag de boekwaarde van een bedrijfsmiddel zelfs onder de restwaarde komen te liggen. Vereist is wel dat de boekwaarde niet lager is dan de boekwaarde van het verkochte bedrijfsmiddel, in bovenstaand voorbeeld dus € 100.000,-.

Wat kunt u met de verruiming?

De verruiming betekent dat u deze reserve nog eerder kunt inzetten. Door opnieuw te investeren kunt u het afrekenen over uw boekwinsten vertragen, eindeloos uitstellen, dan wel pas laten plaatsvinden bij verkoop van uw onderneming. Gebruik de HIR dus zoveel mogelijk.

 

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies