Ongebruikelijke samenwerking?

Als u met uw partner samenwerkt in een vennootschap onder firma (V.O.F.) of maatschap, dan tellen in een aantal situaties de gewerkte uren van uw partner niet mee voor het urencriterium. Hoe oordeelde de rechter hier onlangs over?

Zelfstandigenaftrek

U heeft recht op zelfstandigenaftrek als u ondernemer bent en aan het urencriterium voldoet. Dit houdt in dat u minstens 1.225 uur in één of meer ondernemingen moet werken en minstens de helft van uw werkzame uren. De gewerkte uren tellen echter niet in alle situaties mee voor het urencriterium.

Met een verbonden persoon

Als u een samenwerkingsverband (Vof of maatschap) heeft met een verbonden persoon (dit is iemand die behoort tot uw huishouden, zoals uw echtgenoot, partner, of aanverwant in de rechte lijn of iemand die behoort tot zijn of haar huishouden), dan tellen in de volgende situaties de door de verbonden persoon gewerkte uren niet mee voor het urencriterium.

Situatie 1

Ondersteunende werkzaamheden

Het eerste criterium is dat de werkzaamheden van uw partner voor het samenwerkingsverband hoofdzakelijk (voor meer dan 70%) bestaan uit ondersteunende werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan werkzaamheden die niet als hoofdactiviteit van de onderneming worden aangemerkt, zoals administratie of schoonmaak.

Ongebruikelijke samenwerking

Aan het tweede criterium wordt voldaan als het samenwerkingsverband nooit met een niet-verbonden persoon was aangegaan. In dat geval is er namelijk sprake van een ongebruikelijk samenwerkingsverband.

Zorg dat niet aan beide criteria wordt voldaan, zodat de gewerkte uren van uw partner wel meetellen voor het urencriterium en hij aanspraak kan maken op de zelfstandigenaftrek.

Situatie 2

Aparte maatschap

Bent u een aparte maatschap aangegaan met bijvoorbeeld uw partner, die slechts is gericht op het verrichten van diensten ten behoeve van de maatschap waarin u als ondernemer participeert (de bovenmaatschap), dan tellen de door uw partner gewerkte uren niet mee voor het urencriterium. In deze situatie is het namelijk ongebruikelijk dat uw partner in de bovenmaatschap wordt opgenomen.

Wat speelde er onlangs bij de rechter?

Garagebedrijf

Een vrouw en haar echtgenoot oefenen in een vennootschap onder firma een garagebedrijf uit. De vrouw heeft een winstaandeel van 40% en werkt vanaf 2008 volledig mee in de onderneming.

Geschil

De belastinginspecteur weigerde de zelfstandigenaftrek bij de vrouw. Hij stelde dat de werkzaamheden van de vrouw hoofdzakelijk van ondersteunende aard waren en dat er sprake was van een ongebruikelijk samenwerkingsverband.

Wat zegt de rechter?

Het Gerechtshof Arnhem oordeelt dat een dergelijk samenwerkingsverband, met deze winstverdeling en met deze verdeling van de werkzaamheden, ook tussen niet-verbonden personen voorkomt. Het samenwerkingsverband is dus niet ongebruikelijk. Het hof komt dan niet meer aan de vraag toe of de werkzaamheden van de vrouw hoofdzakelijk ondersteunend zijn, omdat al aan een van de twee criteria niet wordt voldaan.

 

Bron: Indicator Tips & Advies