Ontslagvergoeding telt mee bij vaststelling alimentatie!

Als een ontslagvergoeding is ondergebracht in een beheer-BV, telt dit bedrag dan mee bij het bepalen van de draagkracht? Moet een ex-echtgenoot dit vermogen aanspreken om alimentatie te betalen? Wat heeft de rechter nu beslist?

Echtscheidingsconvenant

Om de echtscheiding van Henk en Trees te regelen wordt er een echtscheidingsconvenant (overeenkomst) opgesteld. Daarin staat dat Henk aan Trees maandelijks € 2.500,- (bruto)alimentatie betaalt, totdat Trees de leeftijd van 64 jaar bereikt.

Lager inkomen

Als daarna het dienstverband van Henk bij zijn ‘oude’ werkgever wordt beëindigd, heeft hij een inkomen dat een stuk lager is dan op het moment dat de alimentatie is vastgesteld. Daarom eist hij dat zijn alimentatieverplichting op nihil wordt gesteld of in ieder geval drastisch wordt verlaagd. In dat laatste geval wil hij ook dat de einddatum wordt veranderd zodat hij hoogstens nog twee jaar alimentatie hoeft te betalen.

Gouden handdruk

Trees is het daar niet mee eens. Volgens haar is het huidige inkomen van Henk nog steeds voldoende om aan de vastgestelde alimentatieverplichting te kunnen voldoen. Daarbij heeft Henk als ‘gouden handdruk’ een bedrag van € 585.800,- gekregen. Mocht zijn huidige inkomen al onvoldoende zijn om de alimentatie te betalen (wat Trees betwijfelt!), dan kan hij daar altijd nog een deel van zijn ontslagvergoeding voor aanwenden.

Daar niet voor bedoeld?

Henk ziet dat anders. Hij heeft de door hem ontvangen ontslagvergoeding als stamrecht ondergebracht in zijn beheer-BV. Dat is voor zijn pensioenvoorziening. Het is niet de bedoeling dat er geld wordt uitgekeerd uit de beheer-BV voordat hij 65 jaar wordt. Dat blijkt ook uit de stamrechtovereenkomst die hij daarvoor met zijn ‘eigen’ BV heeft afgesloten. Van hem kan niet worden verwacht dat hij zijn inkomen aanvult met het geld uit de beheer-BV.

Wat heeft de rechter beslist?

Opnieuw beoordelen

Volgens de rechter is beëindiging van een dienstverband een belangrijke wijziging in de persoonlijke omstandigheden van de ex-partner (Henk) op wie de verplichting rust tot betaling van alimentatie. Dit rechtvaardigt een hernieuwde beoordeling van zijn draagkracht.

Vrij om te handelen

Voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden staat niet vast dat Henk verplicht of genoodzaakt is om de ontslagvergoeding te gebruiken als pensioenvoorziening. Dat blijkt onvoldoende uit de stamrechtovereenkomst en uit zijn pensioenoverzicht.

Het staat hem volledig vrij om gelden uit de beheer-BV op te nemen en aan te wenden voor andere doeleinden. In het verleden heeft hij dat ook gedaan. Uit de boekhouding van de BV blijkt dat de financiële middelen in de loop der jaren behoorlijk zijn verminderd. Zo heeft Henk € 300.000,- besteed voor de aankoop van een woonhuis en bijna € 200.000,- voor andere uitgaven. Van het bedrag van € 585.800,- is dan ook niet zoveel meer over.

Oordeel

Henk heeft keuzes gemaakt waarvan hij zich gezien de op hem rustende alimentatieverplichting had moeten onthouden. Nu hij dat niet heeft gedaan, moet hij maar op de blaren zitten. Van de rechter moet hij elke maand ‘gewoon’ € 2.500,- alimentatie betalen totdat Trees 64 jaar is. Misschien heeft hij dan wel wat minder pensioen!

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies