Ook de belastingaangifte voor partners vergt aandacht

Dit jaar kunnen ondernemers samen met hun partner belastingaangifte doen. Welke spelregels gelden er dan en hoever mag de inspecteur gaan met het onderling verrekenen van bedragen?

Ondernemers kunnen de aangifte over 2015 voor het eerst samen met hun echtgenoot of partner invullen. Dat is echter niet verplicht en soms zal dat ook niet uw voorkeur hebben. In welke situaties doet dit zich voor en wat zijn dan de mogelijkheden?

Uitstel voor een van beiden?

U zult er de voorkeur aan geven om apart aangifte te doen als een van beiden uitstel wil om de aangifte in te dienen. Bijvoorbeeld omdat de boekhouder uw jaarcijfers nog niet heeft opgeleverd. Maar wat nu als uw partner geld terugkrijgt en wél aangifte wil doen, zodat ze het geld ook vóór 1 juli a.s. in huis heeft? U vraagt dan uitstel aan voor uzelf en uw partner vult gewoon zijn of haar aangifte in. U en uw partner moeten wel beide aangiftes ondertekenen, ook als u apart aangifte doet.

Uitstel aanvragen?

U moet vóór 1 mei a.s. uw aangifte 2015 indienen. Lukt dat niet, dan kunt u digitaal uitstel aanvragen via uw belastingadviseur.

Opletten bij verdeling aftrekposten

Het is wel opletten geblazen, want sommige aftrekposten, zoals de aftrek van hypotheekrente, kunt u onderling verdelen. En het is niet makkelijk een verdeling te maken als u nu nog niet weet hoe een van de twee aangiftes eruit komt te zien. Tip. Gelukkig is herziening mogelijk. Hoe dan?

Verdeling wijzigen

Blijkt een gekozen verdeling achteraf toch niet optimaal te zijn, dan kunt u deze nog herzien zolang een van beide aanslagen nog niet definitief vaststaat. Uiteraard moet u er dan wel mee akkoord gaan dat de al wel vaststaande aanslag nog gecorrigeerd kan worden conform de definitief gekozen verdeling. Bovendien kan er rente worden berekend over het ten onrechte al teruggegeven bedrag.

Houd rekening met gevolgen uitstel!

Houd er rekening mee als uw partner uitstel heeft gevraagd dat dit van invloed kan zijn op uw belastbaar bedrag! Uw teruggave kan immers meer zijn dan waar u uiteindelijk recht op heeft en dan moet u terugbetalen. Heeft u recht op toeslagen, dan zullen ook deze pas definitief kunnen worden vastgesteld zodra de beide aangiftes definitief vaststaan. Ook dit kan betekenen dat u een deel van de ontvangen toeslagen terug moet betalen.

Onderling verrekenen?

Als de ene partner geld terugkrijgt terwijl de andere moet betalen, kan de fiscus dit niet onderling verrekenen. Verrekenen met uw aanslag kan wel met geld dat u zelf nog terug moet krijgen van de fiscus. Of u in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden gehuwd bent, is overigens niet van belang, want onderling verrekenen kan in beide situaties niet.

Machtiging tot verrekening?

Als u de fiscus heeft gemachtigd om onderling te verrekenen, kan uw teruggave wel gebruikt worden om de schuld van uw partner af te lossen, of andersom. Heeft u bijv. een betalingsregeling met de fiscus, dan kan het zijn dat hierbij zo’n machtiging is afgegeven.

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies