Oud verlies alsnog aftrekbaar?

De verliesverrekening voor ondernemers is beperkt tot maximaal drie jaar terug en negen jaar vooruit. Is dat eigenlijk wel terecht? Wat speelt er momenteel?

Verlies verdampt

Bij de Hoge Raad ligt momenteel een rechtszaak over een tuinder die in 2002 verlies heeft geleden. Hij maakte pas in 2012 weer winst. Omdat er inmiddels echter meer dan negen jaar zijn verstreken, mag het verlies uit 2002 volgens de Belastingdienst niet meer worden verrekend met de winst uit 2012.

Verliesverrekening met terugwerkende kracht beperkt

In 2007 is, door invoering van de Wet werken aan winst, de verliesverrekening in box 1 beperkt tot de drie voorafgaande jaren en de negen daaropvolgende jaren. Vóór 2007 waren ondernemingsverliezen in box 1 juist onbeperkt verrekenbaar in de toekomst. Door deze wet is de mogelijkheid voor compensatie van verliezen uit 2002, en later ook de mogelijkheid tot voorwaartse verliescompensatie, teruggebracht tot negen jaar. Met andere woorden: de termijn waarbinnen deze verliezen moeten worden verrekend, is met ingang van 2007 ineens aangepast. Dat is natuurlijk vreemd en het is dan ook maar de vraag of dit juridisch houdbaar is. De tuinder in deze zaak vindt van niet en procedeert door tot de Hoge Raad. De adviseur van de Hoge Raad is van mening dat het beperken van de voorwaartse verliesverrekening voor de jaren vóór 2007 niet is toegestaan. Dit is in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het is even afwachten hoe de Hoge Raad hierover oordeelt.

Verliezen in de jaren vóór 2007

Als u dus verlies heeft geleden in de jaren voor 2007 en dit verlies door het verlopen van de negen jaars periode is verdampt, dan kan deze zaak voor u van belang zijn. Daarbij is het van belang dat de aanslag over het jaar waarin het verlies verrekend moet worden, nog niet vaststaat. Als dit bij u speelt, adviseren wij u om uw rechten veilig te stellen, bijv. door het indienen van een bezwaarschrift of het alsnog claimen van de verliesverrekening in de aangifte.