Per 2017 subsidie voor werknemer met minimumloon

Leuk nieuws! Als u in 2017 een werknemer heeft die een gemiddeld uurloon geniet gelijk aan het minimumloon of net iets meer, dan heeft u vanaf 2017 recht op een subsidie, genaamd ‘lage-inkomensvoordeel’ (LIV). Wat zijn de voorwaarden?

Regeren is vooruitzien

Wanneer u in 2017 een werknemer heeft die een gemiddeld uurloon geniet gelijk aan het minimumloon of net iets meer, dan heeft u in 2017 recht op een subsidie, het zogenaamde lage-inkomensvoordeel (LIV). Op basis van de nu bekende cijfers bedraagt deze subsidie:

Voorwaarde                                                                                            LIV per uur                                    Max.p/jr.

Gem. uurloon is min. € 9,89 en niet meer dan € 11,88                     € 1,01 per uur                                   € 2.000,-

Gem. uurloon is meer dan € 10,88 maar niet meer dan € 11,87     € 0,51 per uur                                   € 1.000,-

Gemiddeld uurloon?

Het gemiddeld uurloon is het uitbetaalde brutojaarloon volgens de salarisadministratie inclusief ziekte-uren, vakantiegeld en doorbetaalde vakantie-uren.Vergoedingen en verstrekkingen die u in de WKR heeft ondergebracht en dus niet bij de werknemer zelf worden verloond, tellen niet mee. De bedragen van het gemiddeld uurloon zijn berekend op basis van het wettelijk minimumloon in 2015 en zullen in 2017 nog iets naar boven worden bijgesteld op basis van het dan geldende wettelijke minimumloon.

Overige voorwaarden

Overige voorwaarden voor toepassing van de regeling zijn:

  • de werknemer wordt voor ten minste 1.248 verloonde uren in de administratie opgenomen in een kalenderjaar (min. 24 uur per week);
  • de werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
  • de werknemer is in dienstbetrekking (oud-werknemers die nog iets krijgen dus niet).

Waarom al goed om nu te weten?

De regeling geldt dus ook voor werknemers die u reeds voor 2017 in dienst heeft, mits ze maar verder aan de voorwaarden voldoen. Bovendien is de regeling van toepassing op alle werknemers die aan de voorwaarden voldoen. Er is dus geen beperking inzake het aantal deelnemers.

Automatisch

U krijgt de subsidie automatisch. Als u alle gegevens op uw aangifte volledig invult, gaat het UWV berekenen of u voor de subsidie in aanmerking komt en zo ja, voor welke werknemers.  Controleer wel het UWV-overzicht om foutjes te voorkomen. Als later blijkt dat u onjuiste gegevens heeft doorgegeven, loopt u risico op een fikse boete van maximaal € 1.319,-. Controleer alles dus zorgvuldig! Vervolgens ontvangt u de subsidie (minimaal een half jaar na afloop van het jaar waarin u recht had op de subsidie).

Al premiekortingen?

Ontvangt u voor bepaalde werknemers nu al premiekortingen? Dan kunnen deze in 2017, als u er dan nog recht op heeft, gewoon doorlopen naast het lage-inkomensvoordeel. U profiteert dan dubbelop!

Uitbetaling achteraf!

U krijgt de subsidie pas in de loop van 2018. Het maakt daarbij niet uit of de betreffende werknemer dan nog in dienst is. Als hij aan de voorwaarden voldeed qua salaris en in 2017 minimaal 1.248 uur verloond zijn, heeft u recht op de subsidie.

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies