Registreer nu alvast uw intentieverklaring

Als ondernemer weet u niet precies wat het jaar gaat brengen. Dit kan van invloed zijn op de keuze van uw rechtsvorm. Is voor u een eenmanszaak of een BV fiscaal de aantrekkelijkste rechtsvorm? Hoe houdt u alle opties open?

Overstap naar de BV?

Nog even wachten?

Ondernemen is een onzekere bezigheid. Er zijn goede jaren en slechte jaren. Deze onzekerheid maakt het soms lastig om aan het begin van het jaar te bepalen of u nu wel of niet met uw eenmanszaak de overstap naar een BV moet maken. Wil dit fiscaal aantrekkelijk zijn, dan moet u structureel een winst maken van zo’n € 150.000,-. Gaat dat dit jaar (weer) lukken? Of is het beter om een jaartje te wachten?

Bonus of meevaller?

Dit kan bijvoorbeeld ook spelen als u mogelijk te maken krijgt met een forse zakelijke meevaller. Bijvoorbeeld een eenmalige bonus op een project of voor een vastgoedbemiddeling van forse omvang. De overgang naar een BV-structuur kan door dergelijke omstandigheden aantrekkelijk blijken. Maar u heeft nog geen zekerheid over deze extra inkomsten, of simpelweg over de winst van dit jaar.

Voornemen vastleggen

Intentieverklaring

Hoe zorgt u ervoor dat u de mogelijkheid van een BV-structuur openhoudt zonder uw oude ‘eenmanszaakschoenen’ weg te gooien? Dit kan door reeds nu een intentieverklaring (voorovereenkomst) tot inbreng van uw eenmanszaak in een BV te registreren. Daarmee verkrijgt u het recht om met terugwerkende kracht uw onderneming in te brengen in een BV.

Keuze

Het is echter volledig aan u of u hiervan gebruik wilt maken. Een intentieverklaring spreekt enkel een voornemen uit en verplicht u tot niets. Als later blijkt dat u liever gewoon in uw eenmanszaak blijft ondernemen, dan is dit geen enkel probleem.

Termijnen in de gaten houden

Ruisend de BV in

Als u ruisend (met belastingheffing) de BV in wilt, dan wordt aan de intentieverklaring een terugwerkende kracht van drie maanden verleend. Dit betekent dat u deze vóór 1 april moet registreren om vanaf 1 januari gebruik te kunnen maken van een BV-structuur. Verder moet de definitieve oprichting van de BV binnen negen maanden na aanvang van het boekjaar plaatsvinden, dus vóór 1 oktober.

Geruisloos de BV in

Kiest u voor een geruisloze (zonder belastingheffing) inbreng, dan bedragen deze termijnen negen respectievelijk 15 maanden. Dit betekent dat voor een overgang per 1 januari de intentieverklaring vóór 1 oktober moet zijn geregistreerd. De oprichting van de BV moet dan vóór 1 april het jaar daarop zijn gerealiseerd.

Geen incidenteel voordeel

Geruisloos

De geruisloze inbreng in de BV wordt fiscaal niet gefaciliteerd als dit leidt tot een incidenteel fiscaal voordeel. Is het dan wel mogelijk om met het oog op bijvoorbeeld een hoge bonus hiervan gebruik te maken?

Goedkeuring

Ja, dat kan. De Hoge Raad heeft beslist dat er hierbij geen sprake is van een incidenteel maar van een permanent fiscaal voordeel. De belastingheffing voor een BV is simpelweg voordeliger. Dus als u een incidentele winstexplosie verwacht, kunt u wel degelijk gebruikmaken van de geruisloze overgang naar een BV-structuur.

 

 

Bron Indicator tips & advies