Snel verlies verrekenen doe je zo …

We draaien allemaal wel eens een keer een slecht jaar. U kunt dan fiscaal uw verlies verrekenen, maar dat duurt soms wel een eeuwigheid. Hoe krijgt u weer snel de beschikking over de nodige liquide middelen? Wat kunt u doen?

Geluk bij een ongeluk

Als u een jaar verlies lijdt, heeft dat ook één voordeel: u hoeft dan dat jaar geen belasting te betalen. Sterker nog: u kunt uw verlies verrekenen met vroegere en toekomstige inkomsten in box 1. Dat levert per saldo dus ook nog eens geld op. Alleen jammer dat het wel even kan duren totdat u daadwerkelijk geld ziet. Kan dat anders en is er naast de regeltjes informeel nog iets mogelijk?

Verlies verrekenen

In de inkomstenbelasting mag u een verlies drie jaar achterwaarts en negen jaar voorwaarts verrekenen. U mag het verlies eerst verrekenen met eventuele andere inkomsten in box 1, zoals met loon of een lijfrente-uitkering. Wat resteert, mag u allereerst verrekenen met inkomsten in box 1 uit de drie voorgaande jaren. Het dan nog resterende verlies mag u verrekenen met inkomen in box 1 in de komende negen jaren. Is het verlies dermate omvangrijk dat dat niet lukt, dan heeft u pech en ‘verdampt’ uw verlies, zoals dat fiscaal ‘mooi’ heet.

Geen verrekening met box 2 of 3

U kunt uw verlies helaas niet verrekenen met inkomsten uit box 2 of 3. Het kan dus best zo zijn dat u toch nog belasting moet betalen als u bijvoorbeeld inkomsten uit vermogen heeft.

Voorlopige aanslag herzien

Ook een manier. Heeft u in 2015 verlies geleden, maar over uw box 1-inkomen wel een voorlopige aanslag gehad? Dan kunt u om te beginnen deze voorlopige aanslag over 2015 alsnog herzien. U krijgt dan alvast de al afgedragen belasting terug.

Snel aangifte indienen

Uw verlies wordt vastgesteld bij beschikking naar aanleiding van de door u ingeleverde aangifte. Pas daarna wordt het verrekend en krijgt u geld terug. Als u snel cash wilt, moet u dus om te beginnen zorgen dat uw aangifte zo snel mogelijk bij de fiscus binnen is.

Voorlopige verliesverrekening

Ook kunt u uw inspecteur vragen alvast een voorlopige verliesverrekening toe te passen. Dit kan gewoon per brief. De inspecteur zal na ontvangst daarvan dan zo spoedig mogelijk alvast 80% van uw vermoedelijke verlies verrekenen. De rest (20%) krijgt u nadat uw aangifte, inclusief definitieve verliesbeschikking, zijn afgehandeld. Bent u het niet eens met de voorlopige teruggave, dan kunt u hiertegen gewoon bezwaar en beroep aantekenen.

Probleem en oplossing

De inspecteur kan echter geen (voorlopig) verlies verrekenen over jaren waarvan de aanslag nog niet definitief vaststaat. Wilt u dus over 2015 een verlies laten verrekenen met 2014 en uw aanslag 2014 staat nog niet vast, dan gaat dat niet. Verzoek de inspecteur dan om uw voorlopige aanslag 2014 alvast ambtshalve te verminderen. In dat geval kunt u toch al wat sneller over uw geld beschikken.

 

 

 

bron Indicator Tips & Advies