Speculeren met overtollige cashflow uit uw BV?

Speculeren met bedrijfsvermogen als er genoeg cashflow is? Het klinkt helemaal niet zo vreemd, zeker als er overtollige liquiditeiten in het bedrijf aanwezig zijn die niet meteen nodig zijn. Maar dat ligt toch even iets anders. Waarom?

Motief BV onbelangrijk

Beleggingsvoordeel dat behaald wordt met het vermogen van een BV, behoort ook tot de winst van de BV. Het maakt daarbij niet uit wat het motief is van de belegging of dat de beleggingsactiviteit juist helemaal niets te maken heeft met de kernactiviteit van de BV.

Wat speelde er?

‘Tijdelijk’ overtollig geld

Een BV, met als activiteit het uitvoeren van werkzaamheden als huisartsenpraktijk, was onlangs verwikkeld in een rechtszaak bij het Gerechtshof Den Haag. De BV had ‘tijdelijk’ overtollig geld ter beschikking. De DGA besloot daarom aan een particulier geld te lenen voor de aankoop van onroerend goed. Het geld werd direct vanuit de BV overgemaakt aan de particulier.

Via rekening-courant

De leningen werden geboekt in rekening-courant met de DGA. Het totaal behaalde rentevoordeel ad € 19.480,- werd door de DGA buiten de winst van de BV gehouden. De DGA vond namelijk dat het geld dat hij aan de particulier had uitgeleend, risicovolle leningen waren die buiten het bedrijfsdoel van de BV vielen. Daarom meende hij dat het behaalde voordeel aan rente tot zijn box 3-inkomen toebehoorde.

Foute boel

De rechter oordeelde dat het behaalde voordeel uit het verstrekken van leningen door en uit de BV tot de winst van de BV moest worden toegerekend. De Belastingdienst werd door de rechter in het gelijk gesteld.

Zakelijk of in privé beleggen?

Wat is nu voordeliger: zakelijk of in privé beleggen? Vaak is het bij hogere rendementen in privé beleggen het meest interessant. Bij lagere rendementen wint de BV.

Stel, u heeft € 100.000,- in de BV vrij beschikbaar om te beleggen. U kunt dit geld gedurende drie jaar uitlenen tegen een rendement van 8%. De BV betaalt 20% vennootschapsbelasting (Vpb).

Optie 1: vanuit de BV

Jaar        Kapitaal                Rendement minus VPB                              Eind-kapitaal

1             € 100.000,-                € 6.400,-                                                        € 106.400,-

2             € 106.400,-                € 6.810,-                                                        € 113.210,-

3             € 113.210,-                € 7.245,-                                                        € 120.455,-

 

Als u het eindkapitaal van € 120.455,- naar privé uitkeert, levert u dat netto (minus de inhouding dividendbelasting box 2 (25%)) € 90.341,- op.

 

Optie 2: eerst naar privé

U kunt ook eerst de € 100.000,- (-/- 25% dividendbelasting) naar privé overmaken. U begint dan met een startkaptaal van € 75.000,-.

Jaar        Kapitaal               Rendement minus box 3-tarief*             Eind-kapitaal

1               € 75.000,-                            € 5.100,-                                             € 80.100,-

2              € 80.100,-                             € 5.447,-                                             € 85.547,-

3              € 85.547,-                             € 5.818,-                                             € 91.365,-

* met de vrijstellingen in box 3 is geen rekening gehouden

Uw voordeel is: € 91.365,- -/- € 90.341,- = € 1.024,-.

Conclusie hieruit is dat u bij beleggingen met een hoog risicoprofiel en een hoog rendement meestal fiscaal beter af zult zijn als u het vermogen in privé belegt.

 

Bron: Indicator Tips & Advies