Starterslening krijgt een vervolg

De starterslening biedt starters op de woningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier net dat beetje extra te lenen. De starterslening overbrugt namelijk het verschil tussen de prijs van het huis en de hypotheek bij de bank. De lening is altijd een aanvulling op de eerste hypotheek. Een starterslening mag de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij zijn zonder dat de hypotheekrenteaftrek in gevaar komt. Er zou sprake zijn dat deze fiscale uitzonderingspositie voor startersleningen per 1 januari 2017 zou komen te vervallen. Onlangs is besloten dat de starterslening een vervolg krijgt.

Wat wijzigt er?

De starterslening blijft de lening zoals iedereen die kent: lokaal aangeboden (door gemeente, provincie of woningcorporatie), de eerste drie jaar maandlastenvrij, fiscaal aftrekbaar en geborgd door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) verantwoordelijk voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Om dit mogelijk te maken wordt de combinatielening aan het ‘pakket’ toegevoegd. Uit de combinatielening wordt de verplichte aflossing van de starterslening ‘betaald’. Zo blijft de starterslening voldoen aan de verplichte aflossingseis.

Vanaf wanneer?

Een starterslening die na 31 december 2016 bij de notaris passeert, valt onder de gewijzigde voorwaarden. Aanvragen die na 30 september 2016 bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) binnenkomen, ontvangen automatisch een offerte voor de gewijzigde starterslening. Meer informatie vindt u op svn.nl.

 

Bron: Indicator Tips & Advies