Uitdeling, kredietfaciliteit zonder limiet van de BV

Indien u als DGA geld van uw BV leent, is het van belang dat deze gelden te zijner tijd worden terugbetaald. De Rechtbank Gelderland heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak waarin een DGA forse bedragen van zijn BV had geleend.

Verkapte winstuitdeling. Als een BV geld uitleent aan haar directeur-grootaandeelhouder (DGA) waarvan aannemelijk is dat dit niet kan of zal worden afgelost, is er sprake van een onttrekking (verkapte winstuitdeling). Er moet wel sprake zijn van een zogenoemde ‘dubbele bewustheid’: zowel de BV als de DGA weten dat de gelden niet meer aan de BV worden terugbetaald. De bewijslast hiervoor ligt wel bij de inspecteur.

Wat speelde er?

€ 6,5 miljoen voor woning. In een recente zaak voor de Rechtbank Gelderland stelt een BV een bedrag van € 6,5 miljoen ter beschikking aan de DGA voor een woning. De lening is aangegaan voor onbepaalde tijd en is te allen tijde opeisbaar met een opzegtermijn van twee maanden. De rente bedraagt 4%.

Kredietfaciliteit. Kort daarna koopt de DGA het naast de woning gelegen kantoorpand. De geldlening wordt omgezet in een kredietfaciliteit zonder limiet, voor onbepaalde tijd en te allen tijde opeisbaar met een opzegtermijn van één maand. Er is geen aflossingsschema opgenomen en er zijn geen (harde) zekerheden gesteld. De DGA heeft daarnaast nog veel meer schulden bij zijn BV.

Standpunt inspecteur. De inspecteur heeft € 14.258.785,- als (verkapte) winstuitdeling in aanmerking genomen en bij de DGA als inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2) belast.

Wat zegt de rechter?

Winstuitdeling. De rechtbank vindt dat de inspecteur voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de lening niet kan of zal worden afgelost. De DGA en de BV moeten zich daarvan bewust zijn geweest. Er zijn – behalve de positieve en negatieve hypotheekverklaring – geen harde zekerheden gesteld, er is geen aflossingsschema opgesteld en de BV heeft geen incassomaatregelen genomen. Daarnaast heeft de DGA een aanzienlijk negatief privévermogen, de eigenwoningschuld aan de BV is aanzienlijk hoger dan de waarde van de woning en de DGA heeft (in verhouding tot zijn andere bezittingen) slechts zeer beperkt de beschikking over liquide middelen. De inspecteur heeft de geldverstrekking door de BV aan de DGA terecht aangemerkt als (verkapte) winstuitdeling.

Aandachtspunten voor de praktijk

Vuistregel. Indien u als DGA geld in rekening-courant voor consumptie opneemt van uw BV dat niet is gedekt door privébezittingen, dan is er veelal sprake van een winstuitdeling (25% heffing). Als vuistregel geldt dat de hoogte van de rekening-courant eenmaal het jaarloon van de DGA mag bedragen, zodat men tot dit bedrag fiscaal ‘veilig’ zit.

Wel dekking privé. Als er wel sprake is van dekking door privébezit maar er toch twijfel kan ontstaan over uw kredietwaardigheid, zorg dan voor een aflossingsschema en zekerheden. Mocht de schuld aan de BV erg hoog zijn opgelopen, dan kan veelal in overleg met de inspecteur een redelijk aflosschema worden afgesproken zodat u niet meteen tegen de 25% heffing aanloopt. Om € 1.000,- netto schuld af te lossen, moet de BV € 200,- dividendbelasting (15%) betalen en de DGA privé aanvullend € 133,- aan inkomstenbelasting (10%). Dit is een totale heffing van 25% over het gebruteerde bedrag als box 2-heffing!

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies