Verhoging hypotheek goed onderbouwen 

In deze roerige tijd op de woningmarkt kiezen steeds meer mensen ervoor om hun huis te verbouwen in plaats van te verhuizen. Verhoogt u daarvoor uw hypotheek, dan is ook de extra rente onder voorwaarden aftrekbaar. Hoe zit dat? 

Renteaftrek in box 1

De rente die u betaalt op de hypotheek voor aankoop van uw eigen woning is aftrekbaar in box 1. Verhoogt u uw hypotheek, dan is ook de extra rente aftrekbaar mits deze verhoging verband houdt met kosten voor onderhoud of verbetering van uw woning. U moet dit schriftelijk aan kunnen tonen. Dat deze bewijsvoering niet altijd goed verloopt, blijkt uit een recente rechtszaak voor het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. 

Wat speelde er? 

Hypotheekverhoging in 2007

Een echtpaar heeft in 2007 de hypotheek met € 93.500,- verhoogd. Naar eigen zeggen heeft het echtpaar dit geld gebruikt voor het verbouwen van de eigen woning. De extra hypotheekrente heeft het echtpaar in box 1 als aftrekpost opgevoerd. 

Vragen Belastingdienst in 2013

In de eerste jaren wordt de aangifte door de Belastingdienst automatisch en dus zonder wijzigingen afgedaan. Pas in 2013 worden er kritische vragen gesteld over de hypotheekverhoging. 

Onderbouwing

Op grond van de wet moet het echtpaar de uitgaven onderbouwen met schriftelijke bescheiden. Dit blijkt lastig. Het echtpaar heeft namelijk geen facturen meer, maar nog wel foto’s van de verbouwing, een verkoopbrochure en zelf opgestelde Excel-overzichten van de kosten. 

Wat zegt de rechter? 

Alleen rekeningen

De rechter vindt dit onvoldoende. Hij oordeelt dat alleen rekeningen kunnen dienen als schriftelijke bescheiden ter onderbouwing van de hypotheekverhoging. De hogere hypotheekrenteaftrek hoeft dus in beginsel niet door de Belastingdienst te worden geaccepteerd. 

Te laat om te corrigeren

Tijdens de zitting tovert de rechter echter nog een welkome verrassing uit zijn hoge hoed. De verhoging van de hypotheek stamt uit 2007. Pas in 2013 heeft de Belastingdienst hierover vragen gesteld. Tussentijds zijn alle aangiften gewoon geaccepteerd. Dit betekent dat er volgens de rechter te veel tijd is verstreken om van dit echtpaar nog bewijs te eisen. De Belastingdienst moet de extra hypotheekrenteaftrek in box 1 dus accepteren, ook voor de toekomst. 

Einde verplichting. 

Dit oordeel is niet gebaseerd op opgewekt vertrouwen. De aangiften zijn immers in het verleden automatisch afgedaan en daardoor nooit echt beoordeeld. Desondanks kan de Belastingdienst niet oneindig lang eisen dat belastingplichtigen bewijs bewaren. Als de navorderingstermijn (vijf jaar) is verlopen, eindigt volgens de rechter ook deze verplichting. 

Commentaar 

Zorg voor onderbouwing

Dit echtpaar komt uiteindelijk dus goed weg. Desondanks is dit een goede waarschuwing voor het juist onderbouwen van een hypotheekverhoging. Bewaar alle rekeningen die hiermee verband houden. Print ze uit, doe ze in een map en zet deze in uw archiefkast. U kunt dan altijd de aftrek van de extra hypotheekrente onderbouwen, zelfs als uw laptop crasht! 

Naar box 3

Doet u dit niet of onvoldoende, dan kan de Belastingdienst concluderen dat het extra hypotheekbedrag is gebruikt voor consumptieve uitgaven. Deze extra schuld valt dan in box 3, waardoor de extra rente niet aftrekbaar is.

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies