Verwarring over box 3-heffing

Er lopen op dit moment verschillende procedures over de vermogensrendementsheffing. Hierdoor dreigt (volgens de Belastingdienst) verwarring over de box 3-heffing. Wanneer moet u nu wel of niet bezwaar maken tegen de vermogensrendementsheffing?

Buitenlands onroerend goed

Advocaat-generaal Niessen heeft op 16 februari zijn conclusie bij de Hoge Raad ingediend. Volgens de advocaat-generaal is de box 3-heffing mogelijk in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (eigendomsrecht).

Van buitenlands naar buitensporig

Bij buitenlands onroerend goed kan er sprake zijn van een individuele, buitensporige last voor de eigenaar, omdat hij in Nederland 1,2% over de WOZ-waarde van zijn vakantiewoning moet betalen. Houd er rekening mee dat een conclusie van de advocaat-generaal een advies aan de Hoge Raad is, die deze al dan niet kan overnemen. Maak zélf bezwaar als dit bij u speelt. Zo stelt u uw rechten veilig. Er loopt namelijk ook een massale bezwaarprocedure bij de Hoge Raad over de vraag of de Belastingdienst uit mag gaan van een forfaitair rendement van 4% over spaartegoeden. Als dat bij u speelt, hoeft u géén individueel bezwaar te maken.

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies