Wat is uw hoofdverblijf?

Alleen voor het ‘hoofdverblijf’ is renteaftrek mogelijk. Als iemand verhuist van een huurwoning naar een koopwoning, moet er een moment worden bepaald waarop men fiscaal ‘overgaat’. Wat besliste de rechter hier onlangs over?

Wat speelde er?

In deze zaak voor het Gerechtshof Amsterdam gaat het om een vrouw die in een huurwoning in Amsterdam woont. Op enig moment besluit zij samen met haar zoon een nieuwe eigen woning te bouwen buiten haar huidige woonplaats.

Aftrek hypotheekrente

In haar aangifte inkomstenbelasting trekt zij de voor de nieuwbouwwoning betaalde hypotheekrente af. Zij is voor de bouw een hypothecaire lening aangegaan. De rente hierop is dus in beginsel aftrekbaar.

Hoofdverblijf?

De aftrek van hypotheekrente is echter niet mogelijk als de nieuwe woning geen eigen woning betreft. Met andere woorden: de vrouw moet wel in de woning gaan wonen en deze als hoofdverblijf gebruiken, wil zij aanspraak kunnen maken op hypotheekrenteaftrek.

Twee woningen

Juist dit punt leidt tot discussie tussen de vrouw en de Belastingdienst. Vaststaat dat de vrouw nog steeds haar huurwoning in Amsterdam heeft aangehouden. Omdat zij niet twee hoofdverblijven kan hebben, moet worden bepaald welke van de twee woningen haar daadwerkelijke hoofdverblijf is.

Middelpunt van dagelijkse leven

Hierbij moet gekeken worden naar de ‘centrale levensplaats’ van de vrouw. Waar bevindt zich het middelpunt van haar persoonlijke en economische belangen? Tijdens de zitting wordt duidelijk dat de vrouw haar huurwoning in Amsterdam heeft aangehouden en daar ook een parkeervergunning heeft. Daarnaast zijn haar artsen allemaal in Amsterdam gevestigd. Dit is opmerkelijk omdat de vrouw behoorlijke medische problemen heeft en veelvuldig haar artsen raadpleegt. Met name de keuze voor de huisarts is van belang, omdat deze geen patiënten buiten zijn postcode mag ondersteunen. Ten slotte gebruikt ze haar huurwoning ook nog steeds als correspondentieadres.

Wat zegt de rechter?

Huurwoning is hoofdverblijf

Tegen deze argumenten kan de vrouw weinig inbrengen. Geprobeerd wordt nog om aan de hand van pinbetalingen vlakbij de nieuwe koopwoning weerwoord te bieden, maar al snel blijken deze betalingen door de zoon met de pinpas van zijn moeder te zijn gedaan. Zodoende komt het Hof dan ook snel tot de conclusie dat het hoofdverblijf van de vrouw nog steeds in Amsterdam ligt. De aftrek van hypotheekrente wordt dan ook gecorrigeerd.

Discussie met de fiscus?

Goede onderbouwing

Niet alleen bij de overgang van een huurwoning naar een koopwoning kan deze discussie zich voordoen. Ook als men bijvoorbeeld verhuist naar het buitenland, kan de fiscus stellen dat het hoofdverblijf nog steeds in Nederland ligt. Met alle fiscale gevolgen van dien. Als u een vergelijkbare discussie met de fiscus verwacht, probeer dan de zaak goed te onderbouwen. Van belang is dat men niet alleen fysiek verhuist, maar ook zoveel mogelijk persoonlijke en economische belangen meeverhuisd. Dat wil dus zeggen: het kiezen van een nieuwe huisarts, tandarts, tennisclub, etc..