Welke verplichtingen als schuld opnemen in box 3?

In box 3 betaalt u belasting over het verondersteld rendement van uw vermogen. Vergeet daarbij niet uw toekomstige verplichtingen in aftrek te brengen. Welke zijn dat, welke niet en wat is er onlangs nog gewijzigd?

Wat speelt er?

In box 3 betaalt u belasting over uw vermogen. Schulden mag u op het vermogen in mindering brengen. Daar horen in een aantal gevallen ook uw toekomstige verplichtingen bij. Welke zijn nu aftrekbaar als schuld in box 3? En kunnen een besparing van maximaal 1,614% van de waarde van uw vermogen opleveren?

Niet als persoonlijke verplichting

Hoofdregel is dat een schuld in box 3 aftrekbaar is als deze niet als persoonlijke verplichting aftrekbaar is. Zo is alimentatie die u aan uw ex-partner betaalt, aftrekbaar als persoonlijke verplichting. Deze toekomstige uitgaven zijn dus niet aftrekbaar zijn als schuld in box 3. Dat is alleen anders als de alimentatie niet aftrekbaar is als persoonlijke verplichting. Dit is echter meestal niet zo.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is niet als persoonlijke verplichting aftrekbaar in box 1, maar ook niet meer als schuld aftrekbaar in box 3. Dat was anders tot 2017, toen u die schuld nog wel in box 3 kon opvoeren. Dit is nu dus veranderd.

Giften

Giften zijn onder voorwaarden als persoonlijke verplichting aftrekbaar in box 1. In die gevallen is er dus geen recht op aftrek in box 3. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan is de gift niet aftrekbaar in box 1, maar vermindert deze wel uw vermogen in box 3. Zo moet een periodieke gift minstens gedurende vijf jaar betaald worden. Kiest u voor een kortere periode, dan is er dus geen aftrek in box 1, maar wel in box 3.

Schenking op papier

Bij een schenking op papier, ook wel schuldig erkenning uit vrijgevigheid genoemd, is aftrek in box 3 alleen aan de orde als u voldoet aan een aantal voorwaarden. Is de schenking bedoeld om ná het overlijden te worden uitgevoerd, dan moet u deze notarieel laten vastleggen. Is de schenking bedoeld om vóór het overlijden te worden uitgevoerd, dan is een onderhandse akte voldoende. De verkrijger betaalt wel belasting in box 3, maar dat kan minder zijn bij weinig of geen vermogen. Ook kan het een middel zijn om een heffingskorting te realiseren als er verder geen of weinig belastbaar inkomen is.

Belastingschulden

Belastingschulden mag u soms ook in mindering brengen op uw vermogen. Het moet dan een schuld uit een voorlopige aanslag inkomstenbelasting betreffen onder de volgende voorwaarden:

  • u hebt uiterlijk acht weken vóór het einde van het jaar een voorlopige aanslag aangevraagd om in dat jaar uw belastingschuld te betalen;
  • de fiscus heeft de voorlopige aanslag niet opgelegd, of zodanig laat dat u deze niet vóór 1 januari kon betalen.

Verder mag ook nog niet-betaalde erfbelasting worden afgetrokken in box 3.

Eigen bijdrage zorginstelling?

Onlangs speelde de vraag of de eigen bijdrage voor toekomstige zorg in een zorginstelling in mindering mag worden gebracht op het vermogen. De rechtbank vond van niet, maar de zaak is nog niet aan een hogere rechter voorgelegd. Van belang is volgens de rechter dat de uitgaven allerminst vast stonden, aangezien er nog van alles kon wijzigen. Ook kon het vermogen voor die tijd nog dalen en bestaat er tegenover de bijdrage een recht op verzorging.

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies