Ziek met een tijdelijk contract

Als een werknemer met een tijdelijk contract zich ziek meldt, moet u hem (net als ‘vaste’ krachten) re-integreren. Als hij niet beter is en het contract loopt af, dan kunt u hem ‘ziek uit dienst’ melden bij het UWV. Waar moet u dan op letten?

Is een re-integratieverslag verplicht?

  • Einde binnen 6 weken. Als de werknemer zich ziek meldt binnen 6 weken voor het einde van het dienstverband, hoeft u geen re-integratieverslag te maken en meldt u de werknemer ziek uit dienst.
  • Einde na 6-10 weken. Als de werknemer zich ziek meldt binnen 6-10 weken voor het einde van het dienstverband, moet u een verkort re-integratieverslag maken. Dit formulier vult u samen met de werknemer in.
  • Einde na 10 weken. Is de werknemer langer dan 10 weken ziek geweest en gaat deze uit dienst, dan moet u een volledig re-integratietraject opstarten. De bedrijfsarts moet in week 6 een probleemanalyse maken, binnen 14 kalenderdagen vullen de werknemer en de werkgever een plan van aanpak in en als laatste vullen de werkgever en de werknemer gezamenlijk een eindevaluatie van het plan van aanpak in.

Op tijd beter

Als de werknemer hersteld is voor het einde van het contract, hoeft u hem niet ‘ziek uit dienst’ te melden. Zorg dat u hiervan een bevestiging heeft van de bedrijfsarts of de werknemer en bewaar dit in het verzuimdossier. Zo kunt u aantonen dat u de werknemer terecht niet ‘ziek uit dienst’ heeft gemeld als later blijkt dat de werknemer toch een Ziektewet-uitkering heeft aangevraagd. U voorkomt bovendien een boete van max. € 455,- voor het niet tijdig ziek uit dienst melden.

Wet BeZaVa

Ziektewetuitkering doorbelast.

Wanneer een werknemer ziek uit dienst gaat, krijgt u als werkgever hiervan de rekening gepresenteerd, tenminste als de totale loonsom hoger is dan € 328.000,- (2018). De Belastingdienst belast de Ziektewet-uitkering namelijk door via de beschikking Werkhervattingskas (Whk). Op deze beschikking ziet u welke Ziektewet-uitkeringen er worden toegerekend aan uw onderneming. Het loont dus om te beoordelen of ziek uit dienst gaan met verwachting tot herstel financieel voordeel kan opleveren.

Herstel op korte termijn verwacht?

Stel dat de werknemer prima functioneert, maar zich kort voor het aflopen van het tijdelijk contract ziek meldt? Als u verwacht dat hij snel weer hersteld zal zijn, bijvoorbeeld binnen twee maanden, kan het slim zijn om een nieuw contract te overwegen. Op die manier houdt u grip op de re-integratie en gaat de werknemer niet ziek uit dienst. Het voordeel is dat werknemer niet in de Ziektewet komt.Houd in de gaten dat u niet meer dan drie contracten mag aanbieden in twee jaar.

Voorkom een sanctie van het UWV

Gaat de werknemer ziek uit dienst en heeft het langer geduurd dan 6 of 10 weken, zorg dan voor de juiste documenten om geen sanctie te krijgen van het UWV. Het UWV kan namelijk een sanctie opleggen als u niet de juiste re-integratiestappen heeft gezet. Schakel tijdig met uw arbodienst. Dit kan veel problemen voorkomen. Is de werknemer alsnog hersteld voor het einde van de looptijd van het contract, dan hoeft u de werknemer niet ziek uit dienst te melden.

 

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies