• controleren, beoordelen en samenstellen van jaarrekeningen / jaarverslagen
  • bedrijfseconomisch advies en begeleiding
  • waardebepaling van de onderneming
  • budgettering, prognoses en tussentijdse cijfers
  • begeleiden van kredietaanvragen
  • opstellen ondernemingsplannen