Controle op inkopen en verkopen 

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft recentelijk bij doorzoekingen in de buurt van Nijmegen twee personen aangehouden. De FIOD heeft beslag gelegd op de (fysieke en digitale) boekhouding, een bankrekening, een woning, twee auto’s, horloges en contanten. Bij een boekencontrole van de fiscus kwam naar voren dat de administratie van de vennootschap van de verdachte ernstige gebreken vertoonde. De fiscus vermoedt dat er daardoor te weinig belasting is aangegeven en afgedragen. Er werd tweedehands apparatuur (in)gekocht en verkocht.  Lees meer

Per 2019 geen 0% bijtelling privégebruik meer! 

Tot 2014 bestond er voor auto’s met een uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer een bijtellingspercentage van 0%. De auto hoefde dus niet te worden bijgeteld. Op basis van een overgangsregeling mocht het oude percentage nog 60 maanden na de maand van eerste registratie van de auto gehandhaafd worden. Voor de auto’s van eind 2013 loopt deze overgangstermijn eind van het jaar (2018) af. Deze auto’s moeten dus per 2019 bijgeteld worden tegen het percentage van 25%! De werknemer is dus ineens een stuk duurder uit met zijn voorheen zo voordelige auto! Vergeet niet hem te waarschuwen!  Lees meer

Verhoging hypotheek goed onderbouwen 

In deze roerige tijd op de woningmarkt kiezen steeds meer mensen ervoor om hun huis te verbouwen in plaats van te verhuizen. Verhoogt u daarvoor uw hypotheek, dan is ook de extra rente onder voorwaarden aftrekbaar. Hoe zit dat?  Lees meer

Vergoeding woon-werkverkeer maximaal benutten

De maximale onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer is € 0,19/km. Dat is lang niet altijd kostendekkend, maar gelukkig is daar binnen de mogelijkheden van de wet een mouw aan te passen. Hoe benut u de mogelijkheden maximaal? Lees meer

Wat is uw privébijtelling na vijf jaar?

Wie een auto van de zaak ter beschikking heeft, krijgt met de bekende bijtelling te maken. Die geldt vanaf de aanschaf in beginsel voor vijf jaar. Maar wat is de bijtelling na deze termijn? En hoe zit dat met een occasion?  Lees meer

Wat is het fiscale voordeel van thuiswerken?

Vanuit huis werken wordt steeds populairder. Maar geniet u als zelfstandige ook fiscale voordelen als u vanuit huis werkt en waar hangt dit van af? Waar moet u als thuiswerkende ondernemer in fiscale zin op letten als u kosten maakt? Lees meer

Voorkom weigering btw-aftrek bij foute factuur

Recentelijk zei de Europese rechter dat de Belastingdienst bij kleine gebreken niet zomaar de btw-aftrek mag weigeren of terugdraaien. Dat is op zich goed nieuws, maar wanneer kan de fiscus die aftrek alsnog weigeren? Wat moet u voorkomen? Lees meer

Investeringsfaciliteiten op tijd aanvragen

Ook in 2018 kunt u weer in aanmerking komen voor een fiscale tegemoetkoming voor investeringen in bedrijfsmiddelen die energie besparen of die op een andere manier goed zijn voor het milieu. U moet wel de juiste procedure volgen. Lees meer

Ziek met een tijdelijk contract

Als een werknemer met een tijdelijk contract zich ziek meldt, moet u hem (net als ‘vaste’ krachten) re-integreren. Als hij niet beter is en het contract loopt af, dan kunt u hem ‘ziek uit dienst’ melden bij het UWV. Waar moet u dan op letten? Lees meer

Leeghalen BV bestraft

Te hoge managementvergoeding

Als DGA/bestuurder kunt u aansprakelijk worden gesteld, indien als gevolg van een dividenduitkering of terugbetaling van aandelenkapitaal uw bedrijf in financiële problemen raakt. Een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam maakt duidelijk dat ook een te hoge managementvergoeding tot privéaansprakelijkheid kan leiden. Lees meer

Let in 2018 nog meer op de factuureisen

Aftrek voorbelasting

Voor de btw is het van groot belang dat de inkoopfacturen die u van uw leveranciers ontvangt, voldoen aan de ‘factuureisen’. Zo niet, dan kunt u in principe de btw niet in aftrek brengen bij uw btw-aangifte. Uit rechtspraak blijkt dat kleine gebreken op een inkoopfactuur niet direct fataal zijn voor de aftrek van voorbelasting. Lees meer

Ongebruikelijke samenwerking?

Als u met uw partner samenwerkt in een vennootschap onder firma (V.O.F.) of maatschap, dan tellen in een aantal situaties de gewerkte uren van uw partner niet mee voor het urencriterium. Hoe oordeelde de rechter hier onlangs over? Lees meer

Handhaving Wet DBA verder opgeschort

We blijven u natuurlijk op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom de wetgeving voor zzp’ers en hun opdrachtgevers. De wetgever zit duidelijk met dit dossier in zijn maag. In een omvangrijk rapport hebben ambtenaren een tiental oplossingen geschetst. Geen van die mogelijke oplossingen kan snel en gemakkelijk ingevoerd worden. Vrij vlot na het verschijnen van deze studie heeft de Belastingdienst bekendgemaakt dat in ieder geval tot 1 juli 2018 (was 1 januari 2018) het huidige terughoudende handhavingsbeleid zal gelden. Lees meer

Zonder bon geen aftrek?

Als u kosten maakt voor uw onderneming, dan kunt u deze aftrekken van de winst. Maar wat nu als u geen factuur (meer) heeft? Is aftrek dan uitgesloten? En hoe zit het dan met de aftrek van de btw? Wat zijn de mogelijkheden? Lees meer

Wees zuinig op uw administratie

Als ondernemer bent u verplicht een administratie te voeren. Hieruit wordt immers uw belastingschuld herleid. Mankementen kunnen forse gevolgen hebben. Welke zijn dat en wat is er aan te doen? Wat vond de rechter?
Lees meer

Gebruikelijk loon, benut de 25%-marge

Komt u als directeur-grootaandeelhouder niet weg met een gebruikelijk loon van € 45.000,-, dan moet bij het hoger vaststellen ervan rekening worden gehouden met de doelmatigheidsmarge. Wat is dit? Wat scheelt dit per saldo in uw geval?
Lees meer

Uw auto is in 2017 vijf jaar oud?

Als uw auto van de zaak in 2017 vijf jaar oud wordt, kan dit gevolgen hebben voor de bijtelling. Wanneer is dat, wat kost dat en is hier iets aan te doen? Is het bijvoorbeeld een optie om de auto alsnog naar privé te halen?  Lees meer

Het DGA-pensioen verdwijnt

Het ‘pensioen in eigen beheer’ kan vanaf begin 2017 niet meer verder opgebouwd worden. Er is een fiscale bonus als u besluit tot afkoop. Welke stappen zet u?
Lees meer

Als u het wettelijk minimumloon betaalt in 2017

WML 2017 is 0,936% hoger. Zoals u wellicht weet zijn er twee wettelijke verhogingen van het wettelijk minimumloon per jaar. De WML is wederom aangepast en wel per 1-1-2017. Maar er is nog iets heel belangrijks te melden, vooral als het gaat om kosten die u op het loon van uw werknemer wilt verhalen. Lees meer

Erfenis zonder problemen verdelen

Na een overlijden hebben de erfgenamen recht op de erfenis. Hoe moet die erfenis worden verdeeld? Wat als de erfgenamen er onderling niet uitkomen of als er een dwarsligger is? Wat kunt u nu al regelen? Hoe werkt dat?
Lees meer

Wat is uw hoofdverblijf?

Alleen voor het ‘hoofdverblijf’ is renteaftrek mogelijk. Als iemand verhuist van een huurwoning naar een koopwoning, moet er een moment worden bepaald waarop men fiscaal ‘overgaat’. Wat besliste de rechter hier onlangs over?
Lees meer

Problemen en onzekerheden omtrent Wet DBA

In de afgelopen maanden heeft u veel kunnen lezen over de impact van de regeling van de afschaffing van de VAR verklaring en de problemen rond de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) die het gebruik van modelovereenkomsten tot gevolg had.
Lees meer

Einde pensioen in eigen beheer

Op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat er vanaf 1 januari 2017 geen verdere opbouw meer mag plaatsvinden van het pensioen in eigen beheer. Hoe zien de plannen eruit? Wat betekent dit voor uw pensioenvoorziening? Lees meer

Starterslening krijgt een vervolg

De starterslening biedt starters op de woningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier net dat beetje extra te lenen. De starterslening overbrugt namelijk het verschil tussen de prijs van het huis en de hypotheek bij de bank. De lening is altijd een aanvulling op de eerste hypotheek. Een starterslening mag de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij zijn zonder dat de hypotheekrenteaftrek in gevaar komt. Er zou sprake zijn dat deze fiscale uitzonderingspositie voor startersleningen per 1 januari 2017 zou komen te vervallen. Onlangs is besloten dat de starterslening een vervolg krijgt.
Lees meer

Nieuwe werknemer, waar moet u voor zorgen?

Als u een nieuwe werknemer aanneemt, heeft u voor de loonbelasting een paar identificatieverplichtingen. In loonvakbladen sprak men onlangs over het kopiëren van de achterzijde van het ID-bewijs. Hoe zit het ook alweer precies?
Lees meer

Lager gebruikelijk loon voor startende DGA’s

De staatssecretaris heeft bekendgemaakt dat de gebruikelijk loonregeling voor start-ups wordt versoepeld. Waar een ‘gewone’ DGA in 2016 minimaal een salaris van € 44.000,- moet hebben, wordt deze norm per 1 januari 2017 voor start-ups gewijzigd.
Lees meer

Speculeren met overtollige cashflow uit uw BV?

Speculeren met bedrijfsvermogen als er genoeg cashflow is? Het klinkt helemaal niet zo vreemd, zeker als er overtollige liquiditeiten in het bedrijf aanwezig zijn die niet meteen nodig zijn. Maar dat ligt toch even iets anders. Waarom?
Lees meer

Nu sneller werknemer door afschaffing VAR?

Doet u zaken met zzp’ers? Dan kon u tot 1 mei gebruikmaken van de VAR-verklaring om te voorkomen dat zij fiscaal als uw werknemer werden gezien. De VAR is echter per 1 mei vervallen. Is het risico nu groter of juist kleiner?
Lees meer

Digitaal communiceren met de Belastingdienst

De overheid gaat steeds vaker digitaal. Ook de fiscus. Het lijkt dan geen vreemde gedachte om voortaan ook per e-mail met de fiscus te communiceren. Dit is niet altijd verstandig en meestal houdt de fiscus de boot af. Waarom eigenlijk?
Lees meer

Vakantiekrachten

In de zomerperiode werken veel bedrijven met vakantiekrachten. Voor de loonheffing kunt u dan gebruikmaken van een speciale regeling. Hoe zit dat?
Lees meer

Aftrek hypotheekrente voor inwoner van België

In bepaalde situaties kan een buitenlandse belastingplichtige in zijn Nederlandse belastingaangifte een aftrek claimen voor de hypotheekrente die hij betaalt voor zijn buitenlandse eigen woning. Wat heeft de Hoge Raad onlangs beslist?
Lees meer

Onzakelijke lening niet bewezen door fiscus

De fiscale gevolgen van de kwalificatie ‘onzakelijke geldlening’ zijn groot. Zo kan een afwaarderingsverlies hierop niet in aftrek op de fiscale winst worden gebracht. Wat speelde er laatst over de bewijslast van de onzakelijkheid?
Lees meer

Registreer nu alvast uw intentieverklaring

Als ondernemer weet u niet precies wat het jaar gaat brengen. Dit kan van invloed zijn op de keuze van uw rechtsvorm. Is voor u een eenmanszaak of een BV fiscaal de aantrekkelijkste rechtsvorm? Hoe houdt u alle opties open?
Lees meer

Snel verlies verrekenen doe je zo …

We draaien allemaal wel eens een keer een slecht jaar. U kunt dan fiscaal uw verlies verrekenen, maar dat duurt soms wel een eeuwigheid. Hoe krijgt u weer snel de beschikking over de nodige liquide middelen? Wat kunt u doen?
Lees meer

Vakantiekrachten

In de zomerperiode werken veel bedrijven met vakantiekrachten. Voor de loonheffing kunt u dan gebruikmaken van een speciale regeling. Hoe zit dat?
Lees meer

Boete bij inkeren gaat omhoog!

Panama Papers

Inspelend op het rumoer rondom de Panama Papers, heeft staatssecretaris Wiebes de boete die wordt opgelegd bij het ‘vrijwillig melden’ van buitenlands vermogen per 1 juli a.s. verhoogd van 60 naar 120%. Komt de Belastingdienst zelf verzwegen buitenlands vermogen op het spoor, dan kan de boete maar liefst 300% bedragen.

Verwarring over box 3-heffing

Er lopen op dit moment verschillende procedures over de vermogensrendementsheffing. Hierdoor dreigt (volgens de Belastingdienst) verwarring over de box 3-heffing. Wanneer moet u nu wel of niet bezwaar maken tegen de vermogensrendementsheffing?
Lees meer

Hoeveel mag uw kind in 2016 bijverdienen?

Als uw kind een baantje neemt, is dat natuurlijk prima: hij/zij leert met geld omgaan en draagt misschien zelfs een steentje bij aan de (studie)kosten. Maar dan moet het natuurlijk niet ten koste van kinderbijslag of studiefinanciering gaan.
Lees meer

Belastingcontrole via creditcardbestedingen

Controleproject

De Belastingdienst heeft een controleproject waarbij alle transacties met buitenlandse debet- en creditkaarten in Nederland gedurende drie jaar worden onderzocht. De fiscus heeft de beschikking over slimme automatisering en zet deze in bij zijn controleprojecten. Nu zijn circa 1.000 kaarten geselecteerd. De verwachting van de fiscus is dat op termijn 75% van de kaarthouders kan worden geïdentificeerd. Lees meer

Twee ondernemingen, één boekhouding genoeg?

Stel, u heeft de afgelopen jaren, naast uw reguliere ondernemersactiviteiten, uw hobby weten uit te bouwen tot een winstgevende activiteit. Moet u hierover belasting betalen? Hoe zit het administratief: met één boekhouding of juist twee?
Lees meer

Tanken met tankpas; wat moet u weten?

Er wordt veel reclame gemaakt voor allerlei MKB-tankpassen. Tot vervelens toe! Wat moet u weten als u kiest voor zo’n tankpas, ook fiscaal gezien? Wat zijn de mogelijkheden? Waar bent u het goedkoopst uit?
Lees meer

Rechter verruimt aftrek studiekosten

Als ondernemer probeert u uw vakkennis zo goed mogelijk op peil te houden of wellicht zelfs uit te breiden. Een recente uitspraak van de rechter heeft deze mogelijkheden flink verruimd. Hoe kunt ook u hiermee uw voordeel doen?
Lees meer

.