Wat moet u weten van de kleineondernemersregeling (btw)

Hoewel de ‘nieuwe’ kleineondernemersregeling al is ingegaan op 1 januari 2020, zijn er in de praktijk nog steeds veel vragen over. Valt er wat te kiezen? Wij hebben de belangrijkste punten voor u op een rijtje gezet.

Wat houdt de regeling in?

Btw-vrijstelling

De omzet gerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB) heette voorheen de kleineondernemersregeling (KOR), maar in de praktijk wordt deze regeling nog steeds KOR genoemd. De KOR is een vrijstelling voor de btw. U kunt gebruikmaken van de KOR als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet per kalenderjaar heeft. De KOR geldt voor natuurlijke personen, samenwerkingsverbanden en voor rechtspersonen.

Voor minstens drie jaar

Als u voldoet aan de voorwaarden en kiest voor de KOR, hoeft u geen btw meer te berekenen aan uw klanten en doet u geen btw-aangifte meer. Als u kiest voor de KOR, zit u daar voor ten minste drie jaar aan vast. U kunt dus geen btw meer terugvragen over uw kosten en investeringen. Dit kan nadelig uitpakken!

Omzetgrens voor de KOR

Omzetgrens

Als u niet meer omzet heeft dan € 20.000 per kalenderjaar, kunt u kiezen voor de KOR. Uw omzet is het totaal van alle bedragen die u aan uw klanten berekent, exclusief de btw. In onder andere de volgende gevallen geldt dat bepaalde leveringen en diensten niet meetellen voor de omzetgrens:

  • privégebruik van goederen en diensten;
  • investeringsgoederen die in uw onderneming zijn gebruikt;
  • binnenlandse prestaties waarover de btw verlegd wordt naar u;
  • btw-vrijgestelde omzet.

Hoe schat u uw omzet?

Voor het schatten van uw omzet kunt u natuurlijk uw boekhouder inschakelen, maar u kunt ook zelf alvast een berekening maken met een rekenhulp op de website van de Belastingdienst. Hier vindt u ook welke omzet er meetelt voor de KOR en de overige voorwaarden voor de KOR.

Verschillende situaties

Eén bedrijf, meer nummers.

Heeft u meer sub nummers binnen uw bedrijf, dan geldt de KOR voor alle sub nummers. U kunt dus niet per sub nummer kiezen of u wel of niet meedoet aan de KOR. Kiest u voor één sub nummer voor de KOR, dan moet u de KOR bij alle sub nummers toepassen.

Ontheffing op basis van de oude KOR?

Als u geen btw-aangifte deed omdat u op 31 december 2019 een ontheffing van administratieve verplichtingen had op basis van de oude kleineondernemersregeling, dan heeft de Belastingdienst u ‘automatisch’ aangemeld voor de KOR. De minimale termijn van drie jaar geldt dan niet voor u. U kunt dus eerder onder de regeling uit als u niet langer gebruik wilt maken van de KOR. Als u zich afmeldt, geldt deze afmelding wel voor minstens drie jaar.

Alleen vrijgestelde prestaties?

Als u op dit moment geen aangifte doet omdat u alleen vrijgestelde prestaties verricht, verandert er voor u niets. Uw prestaties zijn immers al vrijgesteld van btw. Ook in deze situatie heeft u niets te maken met de driejaarstermijn. Zodra u belaste prestaties gaat verrichten, kunt u kiezen voor wel of niet meedoen aan de KOR.

Afmelden van de KOR

Als u bent aangemeld voor de KOR, kunt u zich pas na drie jaar afmelden, tenzij u automatisch bent aangemeld voor de KOR, omdat u op 31 december 2019 een ontheffing van administratieve verplichtingen had. Ook als uw omzet boven de € 20.000 komt, moet u zich afmelden voor de KOR.

 

Bron Indicator Tips en Advies