Nieuwe regels voor aangifte dividendbelasting

Met ingang van 1 januari 2024 is er een aantal wijzigingen ten aanzien van de aangifte dividendbelasting. Zo kunt u uw aangifte dividendbelasting digitaal doen en geldt er een nieuwe inhoudingsvrijstelling. Wat houden deze wijzigingen in?

Als uw BV winst maakt, kan uw BV (een deel van) de winst in de vorm van dividend aan u uitkeren. Over deze dividenduitkering moet uw BV dan 15% dividendbelasting betalen aan de Belastingdienst.

Aangifte dividendbelasting

Binnen een maand

Binnen een maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld, moet uw BV aangifte doen. Deze aangifte kan, voor zover het gaat om een dividenduitkering in 2023, ingediend worden via het papieren formulier Aangifte dividendbelasting. Dit formulier kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Dividenduitkering 2024

Gaat het echter om een dividenduitkering vanaf 2024, dan heeft u drie mogelijkheden:

  • digitale aangifte dividendbelasting via Mijn Belastingdienst Zakelijk;
  • aangifte dividendbelasting via een belastingadviseur;
  • papieren formulier Aangifte dividendbelasting.

Maar let op! U kunt nog maar tot 1 juli 2024 gebruikmaken van het papieren formulier. Na deze datum kunt u alleen nog maar digitaal een aangifte dividendbelasting indienen.

De betaling van de dividendbelasting moet ook binnen een maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld plaatsvinden. Als u niet op tijd aangifte doet of u betaalt niet op tijd, dan kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag inclusief belastingrente en een eventuele boete opleggen.

Aandachtspunten

Wellicht ten overvloede wordt er nog stilgestaan bij een aantal aandachtspunten ten aanzien van de aangifte dividendbelasting/dividenduitkering.

  • Ontvangt u als natuurlijk persoon een dividenduitkering, dan is de dividendbelasting slechts een voorheffing. U betaalt ook nog in box 2 9,5 of 18% (2024) inkomstenbelasting over de dividenduitkering.
  • Inhouding van dividendbelasting blijft achterwege op uitkeringen waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is.

Inhoudingsvrijstelling

Met ingang van 1 januari 2024 is er een nieuwe inhoudingsvrijstelling van dividendbelasting in werking getreden. Deze vrijstelling geldt ten aanzien van dividenduitkeringen die worden ontvangen door rechtspersonen/organisaties of buitenlandse lichamen die niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Tot nu toe kon in deze situaties alleen achteraf om teruggaaf van dividendbelasting worden gevraagd.

Kwalificatiebeschikking

De vrijstelling kan alleen worden toegepast als de ontvanger (de aandeelhouder) van het dividend beschikt over een zogenoemde ‘kwalificatiebeschikking’. De aandeelhouder kan deze beschikking vanaf 1 januari 2024 aanvragen via Mijn Belastingdienst Zakelijk of via zijn belastingadviseur. Ook al is de vrijstelling van toepassing, dan moet u nog steeds een aangifte dividendbelasting indienen.